Sử dụng QNAP Hybrid Sync Backup để sao lưu / khôi phục / đồng bộ hóa dữ liệu

china

Administrator
19 Tháng mười một 2008
8,943
8
0
36
tapchiict.com
Sử dụng QNAP Hybrid Sync Backup để sao lưu / khôi phục / đồng bộ hóa dữ liệu
Nguồn : How to use Hybrid Backup Sync to backup/restore/synchronize your files on a QNAP NAS :: Hybrid Backup Sync ::NAS :: QNAP
Hybrid Backup Sync tích hợp các tính năng sao lưu, phục hồi và đồng bộ giúp chúng ta có thể dễ dàng sao lưu hoặc đồng bộ hóa các tập tin từ NAS hoặc mạng nội bộ, trực tuyến hoặc lưu trữ đám mây. Điều này đảm bảo chúng ta có một kế hoạch sao lưu và phục hồi dữ liệu toàn diện.
Bản firmware 4.2.0 QTS (hoặc mới hơn) mới hỗ trợ Hybrid Backup Sync.
1. Làm thế nào để sử dụng Hybrid Backup Sync
1.1 Cài đặt Hybrid Backup Station

Để cài đặt Hybrid Backup Station trên QNAP NAS, đầu tiên chúng ta đăng nhập vào NAS với quyền quản trị và đảm bảo rằng NAS được kết nối với Internet. Sau đó vào "App Center"> "QTS Essentials" hoặc "Backup/ Sync", cuộn chuột xuống cuối trang cho đến khi chúng ta thấy Hybrid Backup Sync, và nhấn vào "Add To QTS".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en01.png

1.2 Sử dụng Sync Sao lưu lai
Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào biểu tượng gọi tắt trên menu chính hoặc nền màn hình để bắt đầu sử dụng Hybrid Backup Sync.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en02.png

2. Tạo không gian lưu trữ
Có sẵn không gian lưu trữ trước sẽ giúp chúng ta quản lý không gian lưu trữ của chúng ta và tiết kiệm thời gian vào việc tạo ra các bản sao lưu.
Để tạo ra một không gian lưu trữ, chúng ta vào "Storage Space" trên menu chính và nhấp vào nút khởi tạo để mở một cửa sổ với các tùy chọn khác nhau cho các không gian lưu trữ.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en03.png

Sau đó chúng ta chọn nơi chúng ta muốn tạo không gian lưu trữ.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en04.png

Đối với không gian lưu trữ ở mạng nội bộ, chúng ta chỉ cần chọn một thư mục và bấm vào nút "OK" để thiết lập không gian lưu trữ.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en05.png

Đối với không gian lưu trữ trực tuyến và không gian lưu trữ đám mây, chúng ta cần phải tạo ra một profile trước khi thiết lập không gian lưu trữ của chúng ta.
Chọn "New Profile" và nhấp vào "Settings" để tạo ra một profile.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en06.png

Nhập địa chỉ IP / tên máy chủ trực tuyến của chúng ta và mật khẩu và kiểm tra kết nối bằng cách nhấn vào "Test". Nếu kết nối thành công, bấm vào nút "OK" để tạo profile.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en07.png

Sau khi tạo profile, chọn profile đó và các thư mục rồi bấm vào nút "Apply" để thiết lập không gian lưu trữ trực tuyến.
Nếu chúng ta đã tạo một tài khoản trực tuyến và chỉ muốn chọn một thư mục khác để trở thành không gian lưu trữ, chúng ta cũng có thể chọn một tài khoản trực tuyến trong danh sách thả xuống và chọn một thư mục để thiết lập không gian lưu trữ trực tuyến.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en08.png

Lưu ý:
Nếu đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng các dịch vụ RTRR (Real-time Remote Replication), hãy truy cập vào máy chủ RTRR trong Hybrid Backup Sync và cho kích hoạt RTRR Server trên NAS trực tuyến.
Nếu chúng ta muốn tạo ra một không gian lưu trữ đám mây, chọn một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc giao thức được hỗ trợ để chạy quá trình "Create Cloud Storage Space".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en09.png

Lưu ý: Chúng ta phải cài đặt Cloud Backup Sync từ App Center để kết nối trực tuyến với các dịch vụ lưu trữ đám mây.
Nhấp vào "Settings" để mở một trang xác nhận cho việc tạo ra một profile điện toán đám mây bằng cách nhập các thông tin tài khoản được yêu cầu.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en10.png

Sau khi tạo thành các profile điện toán đám mây, hãy chọn một profile điện toán đám mây từ danh sách thả xuống.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en11.png

Nhập tên lưu trữ và tên container/bucket/vault. Nhấp vào "Apply" để kết thúc việc tạo không gian lưu trữ đám mây.
Lưu ý: Chúng ta không cần phải chọn một thư mục trong khi tạo ra không gian lưu trữ đám mây. Chọn một thư mục đã có sẵn hoặc tạo một thư mục mới để làm nơi sao lưu khi bắt đầu công việc sao lưu.
3. Sao lưu các tập tin của chúng ta trên QNAP NAS
Để sao lưu các tập tin trên QNAP NAS, chúng ta chọn "Backup" và chọn hoặc sao lưu nội bộ hoặc sao lưu trực tuyến, hoặc sao lưu đám mây để bắt đầu bản sao lưu của chúng ta.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en13.png

3.1 Sao lưu cục bộ
Để sao lưu các tập tin của chúng ta trên NAS đến các thư mục trong mạng nội bộ hoặc các thiết bị gắn ngoài, chọn "Local Backup".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en14.png

Chọn nguồn và đích sao lưu, và bấm vào nút "Apply".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en15.png

Nếu chúng ta đã tạo ra một không gian lưu trữ cho việc sao lưu của chúng ta, nó phải ở trong danh sách thả xuống Backup Destination và chúng ta có thể chọn nó như là đích đên cho việc sao lưu dự phòng của chúng ta.
Nếu chúng ta chưa tạo ra bất kỳ không gian lưu trữ, chúng ta có thể tạo trên ngay trang này. Nhấp vào "Select Local Storage" và chọn "< Add Local Storage Space >" để mở "Create Local Storage Space".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en16.png

Chọn một thư mục làm không gian lưu trữ của chúng ta và bấm vào nút "OK".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en17.png

Trong trang này, chúng ta có các tùy chọn để thực hiện các việc sao lưu sau khi chúng ta tạo ra bằng cách chọn "Backup Now" và tùy chọn để cho phép nhiều phiên bản sao lưu.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en18.png

3.2 Sao lưu trực tuyến
Để sao lưu các tập tin trên NAS của chúng ta đến một NAS trực tuyến, chọn "Remote Backup".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en19.png

Chọn nguồn và đích sao lưu, và bấm vào nút "Apply".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en20.png

Nếu chúng ta đã tạo ra một không gian lưu trữ cho việc sao lưu của chúng ta, nó phải ở trong danh sách thả xuống Backup Destination và chúng ta có thể chọn nó như là đích đên cho việc sao lưu dự phòng của chúng ta.
Nếu chúng ta chưa tạo ra bất kỳ không gian lưu trữ, chúng ta có thể tạo trên trang này. Nhấp vào "Select Remote Storage" và chọn "< Add Remote Storage Space >" để mở "Create Remote Storage Space".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en21.png

Trong trang này, chúng ta có các tùy chọn để thực hiện các việc sao lưu sau khi chúng ta tạo ra bằng cách chọn "Backup Now" và tùy chọn để cho phép nhiều phiên bản sao lưu.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en22.png

Lưu ý: Chúng ta phải cài đặt Hybrid Backup Sync trên NAS trực tuyến để có thể thực hiện sao lưu nhiều phiên bản.
3.3 Sao lưu đám mây
Để sao lưu các tập tin trên NAS của chúng ta để lưu trữ đám mây, chọn "Cloud Backup".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en23.png

Chọn nguồn, và chọn một thư mục hoặc tạo thư mục mới trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Sau đó bấm vào nút "Apply".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en24.png

Nếu chúng ta đã tạo ra một không gian lưu trữ cho việc sao lưu của chúng ta, nó phải ở trong danh sách thả xuống Backup Destination và chúng ta có thể chọn nó như là đích đên cho việc sao lưu dự phòng của chúng ta.
Nếu chúng ta chưa tạo ra bất kỳ không gian lưu trữ, chúng ta cũng có thể tạo một trên trang này. Nhấp vào “Select Cloud Storage” và sau đó chọn "< Add Cloud Storage Space >" để mở một cửa sổ với các tùy chọn dịch vụ đám mây.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en25.png

Chọn một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây / giao thức được hỗ trợ và nhấp "Next" để mở "Create Cloud Storage Space".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en26.png

4. Khôi phục lại các tập tin của chúng ta vào một NAS QNAP
Để khôi phục lại các tập tin của chúng ta vào một NAS QNAP, chọn "Restore" và chọn khôi phục lại từ một NAS trong mạng nội bộ, NAS trực tuyến, hoặc điện toán đám mây.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en27.png

4.1 Khôi phục lại từ bản sao lưu.
Để khôi phục lại các tập tin của chúng ta vào một NAS trong mạng nội bộ, chọn nơi bản sao lưu của chúng ta được lưu ( "Local NAS", "Remote NAS" hoặc "Cloud") và chọn "Jobs Backup" để lựa chọn một bản sao lưu để tạo ra các bản khôi phục lại.
Nhấn "Next" để bắt đầu việc khôi phục.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en28.png

Đầu tiên chọn bản khôi phục. Nếu sao lưu đa phiên bản được kích hoạt, chúng ta có thể tùy chọn phiên bản nào để khôi phục lại.
Sau đó, chọn hoặc "Restore to original folders" hoặc chọn khôi phục lại các tập tin vào một thư mục khác. Nhấp vào "Apply".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en29.png

Chúng ta cũng có thể thêm một thư mục con để lựa chọn làm đích sao lưu. Nhập tên thư mục và nhấp vào nút add để thêm một thư mục con.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en30.png

Lưu ý rằng thiết lập mặc định "Restore Now" được chọn. Nếu chúng ta không muốn ngay lập tức chạy các công việc khôi phục, hãy bỏ chọn tùy chọn này.
Khi bị trùng lặp, chúng ta có thể chọn "Rename", "Overwrite" hoặc "Skip"
Hybrid-Backup-Sync_T200_en31.png

4.2 Khôi phục lại từ nơi khác ngoài bản sao lưu
Nếu chúng ta chọn để khôi phục tập tin từ NAS trực tuyến, trước tiên chúng ta phải chọn một máy chủ trực tuyến sau đó bấm vào nút "Next". Chúng ta có thể tạo ra một profile cá nhân trực tuyến cho chúng ta phục hồi dữ liệu trên trang này. Chọn "New Profile" từ danh sách thả xuống và các thiết lập còn lại cũng tương tự như việc tạo ra một profile cá nhân trực tuyến.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en36.png

Nếu chúng ta chọn để khôi phục lại các tập tin từ đám mây, trước tiên chúng ta phải chọn một không gian lưu trữ đám mây, và sau đó bấm vào nút "Next. Chọn "Add Cloud Storage Space" để tạo ra một không gian lưu trữ đám mây nếu chưa có.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en37.png

Các thiết lập cho khôi phục các tập tin từ đám mây là hơi khác so với khôi phục lại các tập tin từ NAS mạng nội bộ và NAS trực tuyến.
Nếu thư mục tồn tại trong không gian lưu trữ đám mây, chọn thư mục mà chúng ta muốn khôi phục và chọn nội dung phục hồi (Metadata + Dữ liệu hoặc Metadata).
Nếu thư mục không tồn tại trong không gian lưu trữ đám mây, chỉ cần chọn các nội dung phục hồi. Sau đó, hoặc chọn "Restore to original folders" hoặc chọn để khôi phục tập tin đến một thư mục đích khác và bấm vào nút "Apply".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en38.png

5. Đồng bộ hóa các tập tin trên NAS QNAP
Để đồng bộ hóa các tập tin từ một NAS QNAP, chọn "Sync" và chọn đồng bộ các tập tin với một NAS mạng nội bộ, NAS trực tuyến, hoặc các lưu trữ đám mây.
5.1 Đồng bộ hóa các tập tin với một NAS mạng nội bộ
Để đồng bộ hóa các tập tin từ một thư mục mạng nội bộ đến một thư mục mạng nội bộ hoặc một thiết bị gắn ngoài, chọn "Sync with local NAS".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en40.png

Chọn thư mục nguồn và thư mục đích. Nhấp vào "Add" để thêm một cặp thư mục.
Sau khi thêm các cặp thư mục mà chúng ta muốn thêm đồng bộ hóa, nhấn "Apply" để tạo ra một kết nối đồng bộ hóa.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en41.png

Chúng ta cũng có thể xóa các cặp thư mục nếu chúng ta không muốn đồng bộ hóa.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en42.png

Chúng ta cũng có thể thêm một thư mục con như thư mục nguồn hoặc thư mục đích. Nhập tên thư mục và nhấp vào nút add để làm như vậy.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en43.png

5.2 Đồng bộ hóa các tập tin với một NAS trực tuyến
Để đồng bộ hóa các tập tin từ một thư mục trong mạng nội bộ đến một NAS trực tuyến, chúng ta có thể chọn đồng bộ một chiều hoặc hai chiều.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en39.png

5.2.1. Đồng bộ hóa một chiều giữa một thư mục mạng nội bộ và một thư mục trực tuyến
Chọn "One-way Sync" và nhấp vào "Sync with remote server".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en44.png

Chúng ta có thể chọn để đồng bộ hóa các tập tin từ một thư mục mạng nội bộ vào một thư mục trực tuyến hoặc đồng bộ tập tin từ một thư mục trực tuyến vào một thư mục mạng nội bộ. Chọn một hướng đồng bộ để tạo ra một liên kết đồng bộ hóa trực tuyến.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en45.png

Đối với mạng nội bộ để đồng bộ hóa tới thư mục trực tuyến, chọn một trong các giao thức mạng và nhấp "Next".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en46.png

Đối với từ thư mục trực tuyến để đồng bộ hóa mạng với thư mục mạng nội bộ, chọn một trong các giao thức mạng và nhấp "Next".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en47.png

Chọn một profile trực tuyến như là mục tiêu của chúng ta.
Nếu chúng ta đã tạo ra một profile cá nhân trực tuyến, nó phải ở trong các danh sách thả xuống và chúng ta có thể chọn nó như là mục tiêu của chúng ta.
Nếu chúng ta chưa tạo ra bất kỳ profile trực tuyến nào, chúng ta có thể tạo ở trang này. Nhấp vào danh sách thả xuống và chọn "< New Profile >" để mở trình khởi tạo "Add remote connection". Nhập địa chỉ IP / tên máy chủ trực tuyến của chúng ta và mật khẩu và kiểm tra kết nối bằng cách nhấn vào "Test". Nếu thiết lập hoạt động tốt, bấm vào nút "OK" để tạo profile trực tuyến.
Các thiết lập còn lại cũng tương tự như việc tạo ra một liên kết đồng bộ hóa mạng nội bộ.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en48.png

Hybrid-Backup-Sync_T200_en49.png

5.2.2. Đồng bộ hóa hai chiều giữa một thư mục mạng nội bộ và một thư mục trực tuyến
Chọn "Two-way Sync" và nhấp vào "Sync with remote server". Các thiết lập còn lại cũng tương tự như việc tạo ra liên kết đồng bộ hóa trực tuyến một chiều.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en50.png

Lưu ý: Đối với đồng bộ hóa hai chiều, cả hai máy phải hỗ trợ định dạng thời gian GMT và có cùng giờ.
5.3 Đồng bộ hóa các tập tin với các lưu trữ đám mây
Để đồng bộ hóa các tập tin của chúng ta từ một thư mục mạng nội bộ tới lưu trữ đám mây, chúng ta có thể chọn một chiều hoặc hai chiều.
5. 3.1. Đồng bộ hóa một chiều từ một thư mục mạng nội bộ để các đám mây
Chọn "One-way Sync" và nhấp vào "Sync with the cloud".
Hybrid-Backup-Sync_T200_en51.png

Chúng ta có thể chọn để đồng bộ hóa các tập tin từ một thư mục mạng nội bộ tới lưu trữ đám mây hoặc đồng bộ tập tin từ lưu trữ đám mây vào một thư mục mạng nội bộ. Chọn một hướng đồng bộ để tạo ra một liên kết đồng bộ hóa điện toán đám mây.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en52.png

Chọn một cấu hình điện toán đám mây như là đích đến của chúng ta.
Nếu chúng ta đã tạo ra một profile điện toán đám mây, nó phải là trên danh sách tài khoản và chúng ta có thể chọn nó như là đích đến của chúng ta.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en53.png

Nếu chúng ta chưa có bất kỳ profile đám mây nào, chúng ta cũng có thể tạo một trên trang này. Chọn một trong các dịch vụ lưu trữ đám mây để xác thực tài khoản đám mây của chúng ta. Sau khi chọn một profile điện toán đám mây, nhấp "Next" để bắt đầu tạo liên kết đồng bộ hóa điện toán đám mây. Các thiết lập còn lại cũng tương tự như việc tạo ra liên kết đồng bộ hóa mạng nội bộ.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en54.png

5.3.2. Đồng bộ hóa hai chiều giữa một thư mục mạng nội bộ và lưu trữ đám mây
Chọn "Two-way Sync" và nhấp vào "Sync with the cloud". Các thiết lập còn lại cũng tương tự như việc tạo ra liên kết đồng bộ hóa điện toán đám mây một chiều.
Hybrid-Backup-Sync_T200_en55.png
 

Facebook Comment

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31,241
Bài viết
33,477
Unanswered questions
4
Thành viên
6,069
Thành viên mới nhất
TearzZ