Miễn phí Kích hoạt bản quyền office 2019 volume license miễn phí

Phiên bản
Office 2019 All
Sau một loạt các phiên bản xem trước, Microsoft cuối cùng đã ra mắt phiên bản chính thức của Office 2019. Đây là phiên bản ổn định có thể tải xuống và sử dụng ngay mà không phải lo lắng về các lỗi nghiêm trọng trong các phiên bản beta trước đó.

Nhưng Microsoft Office 2019 chỉ hoạt động trên Windows 10. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng Windows 8.1 hoặc các phiên bản cũ hơn thì quên đi. Có lẽ đây là điều mà Microsoft buộc người dùng phải sử dụng Windows 10. Vậy thì phiên bản Office 2016 vẫn tốt thì không cần phải nâng lên phiên bản mới làm gì.
Tải Office 2019 từ trang chủ của Microsoft
Nếu bạn có đăng ký Office 365, Office của bạn sẽ tự động được nâng cấp lên phiên bản mới nhất mà không phải làm gì cả. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng Office 2016 hoặc các phiên bản cũ hơn, để đảm bảo rằng Office 2019 sẽ hoạt động bình thường, vui lòng gỡ cài đặt hoàn toàn phiên bản Office cũ trước khi bắt đầu cài đặt mới. Nếu bạn chưa có Office 2019 thì tải bằng liên kết trực tiếp sau từ Microsoft
Sau khi cài đặt (bỏ qua phần nhập Product Key) phiên bản Office chỉ dùng thử trong vòng 7 ngày. Bây giờ chúng ta có 2 cách kích hoạt bản quyền :

1) Kích hoạt Office 2019 bằng KMS
- Mở Command Prompt bằng quyền Aministrator
- Xem đường dẫn thư mục cài đặt bằng 1 trong 2 lệnh cho 2 phiên bản 32bit & 64bit
Mã:
cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16
- Chuyển retail license sang volume one
Mã:
for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"
- Kích hoạt Office bằng KMS client key : Yêu cầu Kết nối intenet, nhập thứ tự các lệnh
Mã:
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /act
2) Dùng tập lệnh : tạo file text với nội dung sau và lưu lại với đuôi .cmd
Mã:
@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&============================================================================& || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp
:halt
pause >nul
- Chạy file này với quyền Administrator
 

Facebook Comment

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
31.204
Bài viết
33.357
Thành viên
6.041
Thành viên mới nhất
ThomasAmats

Tài nguyên mới