Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Hàm Tách Họ Và Tên Của 1 Tên Cho Trước

 • Thread starterchina
 • Ngày bắt đầu
 • Tagged users Không có

china

Administrator
Tham gia
19/11/08
Bài viết
8,949
Điểm tương tác
23
Điểm
38
Tuổi
36
Website
tapchiict.com
Ví dụ : A1 = "Nguyễn Văn Anh"
A2 = TachHoTen(A1;0) -> Nguyễn Văn
A2 = TachHoTen(A1;1) -> Anh

Mã:
Public Function TachHoTen(ht As String, a As Integer) As String
Dim s1, s2 As String
Dim C, L As Integer
ht = Trim(ht) 'Hàm Trim dùng ?e^? ca('t nhu+~ng khoa?ng tra('ng thu+`a vô nghi~a ?i
L = Len(ht)
s1 = Left(ht, L)
s2 = Right(s1, 1)
Do While s2 <> " "
  L = L - 1
  s1 = Left(ht, L)
  s2 = Right(s1, 1)
Loop
If a = 0 Then
  TachHoTen = Left(ht, L)
Else
  If a = 1 Then
    TachHoTen = Right(ht, Len(ht) - L)
  End If
End If
End Function
 

Facebook Comment

Similar threads

Tài liệu được dịch từ Lua Unofficial FAQ (uFAQ) http://www.luafaq.org/Phần 1 Lua [http://www.lua.org/] là một ngôn ngữ rất nhỏ gọn. Có thể còn ít bạn đọc biết đến Lua, nhưng nếu có thời gian, bạn nên tìm hiểu xem sao. Lua được dùng rất nhiều cho việc scripting (viết những đoạn chương trình...
Trả lời
7
Xem
596
Biến là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ các giá trị khác nhau trong quá trình hoạt động của chương trình như các giá trị được người dùng nhập vào, các giá trị tính toán tạm thời , ...Biến là một thực thể với 6 tính chất sau : 1/- Name : Tên của biến phải là định danh hợp lệ trong VB.Net...
Trả lời
0
Xem
737
Hàm MsgBox là hàm có tác dụng làm xuất hiện hộp thông báo trên đó có các nút cho người dùng chọn lựa, giá trị trả về của hàm là sự chọn lựa của người dùng trên hộp thông báo. 3. Kiểu dữ liệu : 3.1. Kiểu số : - Byte: Kiểu số nguyên dương trong phạm vi từ 0..255, chiếm 1 byte. - Integer: Kiểu số...
Trả lời
0
Xem
925
Hàm MsgBox là hàm có tác dụng làm xuất hiện hộp thông báo trên đó có các nút cho người dùng chọn lựa, giá trị trả về của hàm là sự chọn lựa của người dùng trên hộp thông báo. 5.2. Đối tượng không có sẵn : 1. Database: là thành phần chứa Table hay query. Để sử dụng đối tượng Database phải khai...
Trả lời
0
Xem
815
Mặc dù macro đã hỗ trợ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tự động hóa các ứng dụng nhưng macro không có tính mềm dẽo, với những yêu cầu phức tạp thì macro không giải quyết được. Module là một công cụ của access dùng ngôn ngữ Visual Basic để tạo những chương trình nhằm giải quyết những hạn chế...
Trả lời
0
Xem
1K

Latest resources

Bên trên Bottom