Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

xo

 1. Trial PhotoDeduper

  nguyenac đã đăng một tài nguyên mới tại Tạp Chí CNTT - Viễn Thông PhotoDeduper - Tìm và xóa ảnh trùng lặp - PhotoDeduper - Tìm và xóa ảnh trùng lặp Xem chi tiết và download tài nguyên
 2. Trial Laplink SafeErase Professional

  nguyenac đã đăng một tài nguyên mới tại Tạp Chí CNTT - Viễn Thông Laplink SafeErase Professional - Xóa dữ liệu vĩnh viễn - Laplink SafeErase Professional - Xóa dữ liệu vĩnh viễn Xem chi tiết và download tài nguyên
 3. DelinvFile

  china đã đăng một tài nguyên mới tại Tạp Chí CNTT - Viễn Thông DelinvFile - Xóa file không thể xóa - DelinvFile - Xóa file không thể xóa Xem chi tiết và download tài nguyên
 4. Trial Wipe 2012 - Tiện ích làm sạch và xóa mọi dấu vết hoạt động Windows

  Internet không phải là một môi trường an toàn, tin tặc đang theo dõi mật khẩu, cookies và các hoạt động trình duyệt, đó là lý do tại sao người dùng cần phải bảo vệ tất cả các bảo vệ để họ có thể nhận được. Phần mềm bảo mật an ninh đã được phát triển để giữ cho người dùng cá nhân thông tin an...
 5. Các lệnh bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu

  Các lệnh bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu Các câu lệnh thao tác dữ liệu trong SQL không những chỉ sử dụng để truy vấn dữ liệu mà còn để thay đổi và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. So với câu lệnh SELECT, việc sử dụng các câu lệnh để bổ sung, cập nhật hay xoá dữ liệu đơn giản hơn nhiều...
 6. Recuva

  nguyenac submitted a new resource: Recuva – Cứu dữ liệu đã xóa - Recuva – Cứu dữ liệu đã xóa Read more about this resource...
Bên trên Bottom