Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

xml

 1. DTD (Document Type Definition) - Phần 2

  Phần tử <!ATTLIST> dùng để định nghĩa kiểu tư liệu của các thuộc tính cho một phần tử trong tài liệu XML. Chúng ta dùng cú pháp sau: 2.3/- Phần tử Trong đó: • element-name là tên của một phần tử cần định nghĩa thuộc tính. • attribute-name là tên thuộc tính cần định nghĩa. • attribute-type...
 2. XML (eXtensible Markup Language) – Phần 2

  XML cho phép chúng ta tự do định nghĩa các thẻ, như nó cho chúng ta dùng cùng một tên nhưng lại nói đến nhiều loại dữ liệu khác nhau trong cùng một tài liệu XML. 3.3/- Không gian tên (namespace). Xem ví dụ sau: Ta thấy trong ví dụ trên có phần tử Title nói đến hai loại dữ liệu khác nhau, một...
 3. XML (eXtensible Markup Language) - Phần 1

  Trong thời đại Công nghệ Thông tin hiện nay XML (eXtensible Markup Language) chiếm vị trí số một và rất quan trọng trong việc chuyển tải, trao đổi dữ liệu và liên lạc giữa các ứng dụng. Điều này càng được khẳn định khi trong các hệ điều hành từ WindowsXP trở đi, bên trong nó chứa đầy XML. Hơn...
 4. Tìm hiểu về XML - Bài 3 (Hết)

  XML được sử dụng trong hai cách khác nhau. Một cho sự trao đổi lẫn nhau giữa người và máy, ví dụ như từ một máy chủ Web đến trình duyệt của một người sử dụng. Một cách khác cho sự trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa máy với máy. Trong hai trường hợp, dường như bạn sẽ cần đến một cơ cấu...
 5. Tìm hiểu về XML - Bài 2

  Những tay thiết kế Web cho rằng nội dung là trên hết. Chẳng may, thông thường thì nội dung có liên quan chặt chẽ đến cách thức nó được hiển thị. Từ trước đến nay đã có bao nhiêu lần bạn nhìn thấy câu "Best viewed at 800-by-600-pixel resolution" (hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 800x600) khi...
 6. Tìm hiểu về XML - Bài 1

  XML được triển khai nhờ sự đóng góp của rất nhiều người trong mười năm qua. Ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn tổng quát (SGML - Standard Generalized Markup Language), một ngôn ngữ biểu thị dữ liệu trong những ứng dụng xử lý văn bản đa dạng và có cấu trúc tinh vi. Nhược điểm của nó là rất rắc rối, khó...
Bên trên Bottom