Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

vit ha)

  1. Music Root Call Blocker Pro (chặn cuộc gọi, tin nhắn,Việt hóa)

    Ứng dụng được Việt hóa bởi hth2813 đến từ diễn đàn Gsm.vn. Cám ơn các bạn đã sử dụng Root Call Blocker Pro có thể nói là ứng dụng duy nhất chặn cuộc gọi từ ngay khi nó chưa kết nối, nghĩa là người gọi sẽ không nghe thấy tiếng chuông nào. Tuy giao diện của RCB đơn giản nhưng phần mềm lại chứa...
Bên trên Bottom