Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

start

  1. nguyenac

    Paid StartIsBack 2.6

    StartIsBack biến start menu của Windows 8 thành một tính năng thực đầy đủ và nút khởi động, hiển thị chính xác như trong Windows 7. StartIsBack triệt để cải thiện khả năng sử dụng màn hình máy tính và làm cho màn hình Start mới hoàn thiện. StartIsBack là chương trình nhẹ , giá rẻ và hợp lý...
  2. Paid [Giveaway 24 Hours] - Win8Starter - Nút Start cho Windows 8.

    Nếu bạn biết rằng nút Start (khởi động) trong Windows 8 hoàn toàn biến mất - sau đó được lấy trở lại với sự trợ giúp của phiên bản đầy đủ miễn phí Win8Starter một trình đơn khởi động làm việc hoàn toàn tốt. Trong Windows 8, không có nút khởi động. Bây giờ bạn có thể truy cập vào giao diện...
Bên trên Bottom