Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

shuttle+ music

  1. nguyenac

    Paid Shuttle+ Music Player Pro 2.0.0

    Shuttle+ Music Player là một trình nghe nhạc trực quan, nhẹ và mạnh mẽ dành cho Android. Tính năng: - Có sẵn bộ cân âm 6 băng tần với khả năng tăng bass, - Phát Gapless - Lời bài hát (hỗ trợ cả lời bài hát có sẵn trong tập tin hoặc trực tuyến qua MusixMatch) - Tự động tải ảnh bìa - Giao diện...
  2. Music Shuttle+ Music Player Pro

    Shuttle+ Music Player là một trình nghe nhạc trực quan, nhẹ và mạnh mẽ dành cho Android. Tính năng: - Có sẵn bộ cân âm 6 băng tần với khả năng tăng bass, - Phát Gapless - Lời bài hát (hỗ trợ cả lời bài hát có sẵn trong tập tin hoặc trực tuyến qua MusixMatch) - Tự động tải ảnh bìa - Giao diện...
Bên trên Bottom