Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

proxomitron

  1. Free Proxomitron - Ứng dụng chặn pop-up và banner quảng cáo miễn phí

    Bạn đã bao giờ ước có thể chặn những cửa sổ pop-up khó chịu load rất nhiều thời gian? Promoxomitron cho phép người dùng loại bỏ những pop-up và banner quảng cáo trước khi chúng có thời gian làm phiền bạn. Tên của chương trình đến từ cách ứng dụng hoạt động. Phần mềm sử dụng một tính năng của...
Bên trên Bottom