Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

powerarchiver 2013

  1. Trial PowerArchiver 2013 - Tiện ích nén file nhiều tính năng

    PowerArchiver có tất cả các tính năng cơ bản bạn mong chờ từ một chương trình nén, giải nén file và trích xuất từ nhiều định dạng khác nhau cũng như tạo ra lưu trữ trong các định dạng khác nhau, bao gồm 7-Zip, một trong những định dạng nén tốt nhất hiện nay được sử dụng. PowerArchiver khác với...
Bên trên Bottom