Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

phần cứng

  1. nguyenac

    Paid HARDiNFO 8.0

    HARDiNFO có một trong những điểm chuẩn CPU tiên tiến nhất trên thị trường với tính năng mô phỏng ứng dụng thực tế, bao gồm tất cả các loại tác vụ ứng dụng khác nhau, từ Office / Word / Excel đến Photoshop, tính toán 3D CAD và mô phỏng mạng thần kinh AI. TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM PC Sysinfo : Nhận...
  2. nguyenac

    Paid Driver Talent 8.0.2.10

    Driver Talent còn gọi là DriveTheLife có thể tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho tất cả các trình điều khiển cho tất cả các thành phần của bạn. Chương trình bao gồm một cơ sở dữ liệu rộng lớn với hàng ngàn các trình điều khiển cho tất cả các loại thiết bị, bao gồm máy in, màn...
Bên trên Bottom