Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

ngy

  1. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/10/2016 theo các Quyết định số 533

    Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần: 1. Phần Xây dựng: theo quyết định 535/QĐ-UBND 2. Phần Lắp đặt: theo quyết định 533/QĐ-UBND 3. Phần Khảo sát: theo quyết định 544/QĐ-UBND 4. Phần Dịch vụ công ích đô thị: theo quyết định...
  2. Paid Thủ thuật Hướng dẫn đăng ký bản quyền AVG Internet Security 2013 sử dụng trong 180 ngày

    Các chức năng của AVG Internet Security bao gồm Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Spam, Web Protection & Firewall giúp bạn sự bảo vệ toàn diện cho Window nhằm chống lại mọi mối nguy hại từ Internet, hãng bảo mật AVG là một trong những hãng sản xuất phần mềm antivirus được tin tưởng nhất trên thế...
Bên trên Bottom