Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

mx player

  1. Music MX Player Pro

    ĐÂY LÀ PHIÊN BẢN KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO CỦA MX PLAYER. Trình phát video cực mạnh với khả năng hỗ trợ tăng tốc phần cứng và phụ đề tiên tiến. a) GIẢI MÃ PHẦN CỨNG - Với bộ giải mã phần cứng mới, sẽ có thêm nhiều video tận dụng được khả năng tăng tốc phần cứng. b) GIẢI MÃ ĐA LÕI - MX Player là ứng...
Bên trên Bottom