Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

lp trnh

 1. Lập trình hướng đối tượng - Phần 5 (Hết)

  Từ khóa này được dùng đề khai báo một thẻ ùy quyền. Đây là một đối tượng kiểu tham chiếu trỏ đến một phương thức khác trong ứng dụng. Từ khóa Delegate (Ủy quyền) Cú pháp khai báo như sau : Hoặc Lệnh Delegate định nghĩa các kiểu tham số và kiểu giá trị trả về của một lớp ủy quyền. Bất kỳ...
 2. Lập trình hướng đối tượng - Phần 4

  Từ khóa Me được dùng khi bạn chỉ rõ muốn dùng các thành phần của chính thể hiện Class nơi viết lệnh chứ không phải thành phần nào khác. Từ khóa Me Ví dụ : Từ khóa Mybase Từ khóa Mybase được dùng trong Class kế thừa, khi bạn muốn dùng các phương thức của chính Class cơ sở. Ví dụ : bạn có...
 3. Lập trình hướng đối tượng - Phần 3

  Sau khi khai báo lớp, bạn có thể định nghĩa lại các toán tử trên các đối tượng của lớp. Thực chất Operator Overloading là những phương thức được khai báo với từ khóa Operator và tiếp theo là các toán tử thông dụng được liệt kê sau đây. Định nghĩa toán tử (Operator Overloading) Các toán tử...
 4. Lập trình hướng đối tượng - Phần 2

  Bạn tạo một Class mới trong VB.NET bằng cách dùng thực đơn Project/Add Class. Hộp thoại Add New Item xuất hiện, nhập tên lớp muốn tạo vào ô Name bên dưới. Tạo một class mới Mã lệnh của Class này sẽ được chứa trong một tậo tin có phần mở rộng là vb. Trong VB.NET, tất cả các tập tin nguồn như...
 5. Lập trình hướng đối tượng - Phần 1

  Tư tưởng chính của lập trình hướng đối tượng là xây dựng một chương trình dựa trên sự phối hợp hoạt động của các đối tượng. Một đối tượng bao gồm hai thành phần chính là thông tin lưu trữ và các thao tác xử lý. Trong thế giới thực, đối tượng là thực thể tồn tại như con người, xe, máy tính, …...
 6. Biến trong VB.Net

  Biến là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ các giá trị khác nhau trong quá trình hoạt động của chương trình như các giá trị được người dùng nhập vào, các giá trị tính toán tạm thời , ... Biến là một thực thể với 6 tính chất sau : 1/- Name : Tên của biến phải là định danh hợp lệ trong VB.Net...
 7. PHP và Lập Trình Với Cơ Sở Dữ Liệu (P.3)

  Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác ngoài MySql như tôi đã hướng dẫn trong P.1 và P.2 của loạt bài này . Hi vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn dễ dàng thao tác với CSDL khi tiến làm việc với PHP.
 8. PHP và Lập Trình Với Cơ Sở Dữ Liệu (P.2)

  Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương thức kết nối cơ sở dữ liệu trong PHP
 9. PHP và Lập Trình Với Cơ Sở Dữ Liệu (P.1)

  Index Cách thức kết nối cơ sở dữ liệu với MySql trong PHP.
 10. PHP: Xử lý chuỗi – Phần 2 (Hết)

  Như trong bài kiểu dữ liệu chúng ta đã làm quen với kiểu dữ liệu mảng, trong phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các khai báo, truy cập và tương tác với tập tin từ mảng một chiều, hai chiều. 2. Làm việc với mảng dữ liệu: 2.1. Mảng một chiều: Để khai báo mảng một chiều, bạn có thể sử dụng cú...
 11. PHP: Khai báo hàm, chèn tập tin và tập tin dùng chung – Phần 1

  Khi bạn muốn thống nhất nội dung trong những thẻ khác của một trang web thì khai báo một định dạng trong thẻ style. Tuy nhiên, khi đặt tên trùng với thẻ HTML, mọi thẻ đó trong trang sẽ cùng chung một định dạng. 1. Khai báo hàm trong PHP: Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý...
 12. PHP: Phép toán và phát biểu có điều kiện – Phần 2 (Hết)

  Trong bài học này chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu có điều kiện như while, for, switch, …. 4. Phát biểu có điều kiện: Các phát biểu có điều kiện như : 4.1. Phát biểu IF (điều kiện) { câu lệnh; }: Sử dụng...
 13. PHP: Phép toán và phát biểu có điều kiện – Phần 1

  Khi bạn lập trình trên PHP là sử dụng cú pháp của ngôn ngữ C, C++. Tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác, toán tử giúp cho bạn thực hiện những phép toán như số học hay trên chuỗi. 1. Khái niệm về các toán tử trong PHP: Bảng sau đây giúp cho bạn hình dung được những toán tử sử dụng trong...
 14. PHP: Cú pháp PHP – Phần 1

  Khi khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến với kiểu dữ liệu, sau đó bạn muốn sử dụng giá trị của biến đó thành tên biến và có giá trị chính là giá trị của biến trước đó thì sử dụng cặp dấu $$. 1. Khái niệm về cú pháp PHP: Cú pháp PHP chính là cú pháp trong ngôn ngữ C, các bạn làm quen với...
 15. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 6

  Flash cho phép bạn tạo một đối tượng bằng các công cụ vẽ. Đưa các đối tượng này và các đối tượng được cung cấp sẵn(như các thành phần GUI) vào AS. Để làm được điều này, bạn cần chuyển đổi các đối tượng của bạn thành các biểu tượng MovieClip hoặc Button. Đối tượng Graphic không được hỗ trợ. 7...
 16. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 7 (Hết)

  Trước khi thay thế hai đoạn mã này, bạn nên kiểm tra xem chiếc đồng hồ của bạn hoạt động như thế nào đã nhé. Rõ rang nó chỉ xoay duy nhất chiếc kim phút mà thôi. Bạn cũng lưu ý rằng hiệu ứng này của Code Snippets là hiệu ứng quay liên tục (Rotate Continuously), do đó, bạn không cần tương tác với...
 17. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 3

  Nếu biểu thức điều kiện đúng thì lặp lại quá trình thực thi lệnh. Nghĩa là câu lệnh while luôn kiểm tra biểu thức điều kiện trước khi thực hiện lệnh. Nếu biểu thức điều kiện sai ngay từ đầu thì lệnh sẽ không được thực hiện. 4. Các cấu trúc lệnh điều khiển: 4.1. Câu lệnh if: Cú pháp: Ví dụ...
 18. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 2

  Toán tử là các phép toán được sử dụng trong AS. Các giá trị được sử dụng cho toán tử gọi là toán hạng. Biểu thức là tập hợp các toán tử và toán hạng được sắp xếp theo một trật tự có ý nghĩa. 3. Toán tử và Biểu thức: Toán tử là các phép toán được sử dụng trong AS. Các giá trị được sử dụng cho...
 19. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 1

  ActionScript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được dùng để phát triển các ứng dụng nhờ vào Adobe Flash Player và Adobe AIR. Ngôn ngữ lập trình ActionScript có thể được biên dịch bởi: - Adobe Flex Builder. - Adobe Flash Professional. - Command Line nhờ vào bộ SDK. Cũng tương tự như...
 20. FlashCS5: Lập trình với ActionScript – Phần 5

  Khi học về lập trình hướng đối tượng, ta đã biết rằng: một thực thể trong thế giới thực có các hành động và tính chất. Khi xây dựng lớp để mô tả thực thể đó ta sẽ dùng phương thức và thuộc tính để mô tả. Một đối tượng đó là một sự thể hiện của lớp. 6.2. Làm việc với đối tượng: a. Tạo sự thể...
Bên trên Bottom