Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

lch

  1. Trial Desktop iCalendar - Lịch đa năng trên Desktop

    Bạn từng quên mất sinh nhật một người bạn? Bạn muốn đến cuộc họp nhóm đúng hẹn? Desktop iCalendar chính là giải pháp cho bạn, trình tạo lịch trên desktop cho Windows mạnh mẽ. Mang sức mạnh của Google Calendar đến desktop Windows với Desktop iCalendar. - Xem các sự kiện và danh sách việc cần...
  2. Music Lịch phát sóng truyền hình

    Lịch phát sóng các chương trình trên truyền hình VTV được cập nhật đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất. Tính năng chính của ứng dụng: Lịch phát sóng các kênh truyền hình VTV, K+. Tạo danh sách kênh yêu thích. Tự động cập nhật liên tục 24/24. Đồ họa ấn tượng, dễ sử dụng.
  3. Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả trong Outlook – Phần 3 (Hết)

    Outlook không giới hạn cho phép bạn chỉ sử dụng được 1 lịch biểu mà có thể tạo ra nhiều nếu bạn cần. Điều này có lúc rất cần thiết bởi đôi khi bạn muốn phân lịch làm việc riêng biệt giữa công việc với việc cá nhân. Bạn thậm chí có thể sử dụng nhiều lịch biểu để xem và quản lý kế hoạch làm việc...
Bên trên Bottom