Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

edit

  1. nguyenac

    Paid Vovsoft Text Edit Plus 9.9

    Vovsoft Text Edit Plus hỗ trợ tải nhiều tập tin văn bản chuẩn như TXT, CSV và HTML cũng như tạo các tài liệu mới từ các bước đầu tiên. Các tính năng đưa ứng dụng nổi bật lên so với nhiều ứng dụng khác có liên quan tới khả năng phân tích các tài liệu nguồn, công cụ soạn thảo này cũng được coi là...
  2. Trial EditPlus - Công cụ hỗ trợ edit code mạnh mẽ

    Phần mềm EditPlus 3.40 hỗ trợ cho nhận dạng và làm đổi màu các cấu trúc file HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, JavaScript và VBSCript. Ngoài ra người dùng có thể tự định nghĩa tập tin cấu trúc theo ý mình. Tính năng thích hợp trên Internet: - Dùng chính EditPlus để làm web browser xem...
Bên trên Bottom