Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

độc hại

  1. nguyenac

    Paid Intego Antivirus 2021-10-25

    Intego Antivirus là phần mềm diệt virus dành cho cả nền tảng Windows lẫn máy Mac, bảo vệ bạn trước vô số loại virus và các mối đe dọa an ninh mạng, đặc biệt là khi bạn kết nối mạng wifi công cộng. Intego Antivirus còn giúp bạn ngăn chặn các phần tử độc hại, gián điệp, phần mềm quảng cáo...
  2. nguyenac

    Paid UnHackMe 13.5

    Một bộ công cụ mạnh mẽ cho phép bạn phát hiện và loại bỏ một loạt các phần mềm độc hại, bao gồm Trojan , các chương trình không mong muốn và rootkit. Khi nói về bảo vệ máy tính chống lại phần mềm độc hại , có rất nhiều các giải pháp có sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, các mối đe...
Bên trên Bottom