Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

button

 1. nguyenac

  Paid Yoast Codecaynon Product Catalog Mode 1.7.2

  Convert your WooCommerce Shop into a catalog! This Plugin remove prices, removes the add to cart button or replaces it with an enquiry form. Only if you want, because there are more settings than you could expect! You have a product / category you still want to sell? Just put it inside the...
 2. Reply Button Style

  Description: Changes the default style of the reply button into a more beautiful one Go to your Admin CP -> Appearance -> Style -> (Your Style) -> Templates -> Extra.css Add inside .message .publicControls .item { -moz-box-shadow: 0px 1px 0px 0px #f0f7fa; -webkit-box-shadow: 0px 1px...
 3. Điều khiển Button, CheckBox và RadioButton

  Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click. Button Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label. DialogResult Khi Button đặt trên màn hình hiển thị dạng hộp thoại (ShowDialog), thuộc tính quy định giá trị trả về của hộp thoại khi nút được nhấn...
 4. Tips Tạo button cho 'Like' 'Unlike' và 'Reply'

  Để tạo button cho 'Like' 'Unlike' 'Reply' 'Report' ... Các bạn save 3 ảnh ở file đính kèm và upload chúng vào thư mục styles/default/xenforo/ Mở template message.css Tìm đoạn code sau: .message .messageMeta .control { @property "messageMetaControl"...
 5. Button

  Button Nút ấn hay còn gọi là nút lệnh là một phần không thể thiếu của bất kỳ GUI nào. Sử dụng button là cách dễ nhất để nhận các tác động của người dùng. Để tạo một button, bạn làm theo các bước sau: Tạo phần tử Button với một nhãn chỉ ra mục đích của Button. Bố trí phần tử này trên màn hình...
Bên trên Bottom