Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

batch

 1. nguyenac

  Paid SoftOrbits Batch Picture Protector 2022-02-23

  Batch Picture Protector là một ứng dụng hiệu quả giúp bạn tạo ra hàng loạt hình ảnh mờ và có thể kết hợp với văn bản và đồ hoạ để tạo ra các mác bản quyền tác giả, địa chỉ trang web và hình ảnh logo. Bạn có thể làm việc với các định dạng hình ảnh như JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, và TGA và...
 2. nguyenac

  Paid Batch Excel to PDF Converter 1.2

  Batch Excel to PDF Converter là chương trình chuyển đổi Excel sang PDF hàng loạt mạnh mẽ giúp chuyển đổi hàng loạt các định dạng Excel XLSX, XLS và nhiều định dạng khác sang các tệp PDF mà không cần cài đặt MS Office hoặc Excel. Bên cạnh các định dạng bảng tính Excel phổ biến XLSX và XLS, Batch...
 3. Trial SoftOrbits Batch Picture Resizer

  china đã đăng một tài nguyên mới tại Tạp Chí CNTT - Viễn Thông SoftOrbits Batch Picture Resizer - SoftOrbits Batch Picture Resizer Xem chi tiết và download tài nguyên
Bên trên Bottom