Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

bắn tăng

  1. Playtaysion Bang Bang 2 - Game bắn tăng Bang Bang kinh điển

    Bang Bang 2 là game MOBA kết hợp casual được Việt hóa và phát hành bởi CMN Online. Game Bang Bang 2 với phong cách chơi game bắn tăng thế hệ mới tiếp nối thành công vang dội của Bang Bang Online. Có lẽ với những người yêu thích dòng game MOBA thì các tên Bang Bang Online đã vô cùng quen thuộc...
Bên trên Bottom