Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

bản quyền

 1. nguyenac

  Paid Video Watermark Pro 5.3

  Phần mềm Video Watermark tập trung vào việc bảo vệ video bản quyền bằng cách thêm chữ ký nhận dạng, sở hữu văn bản , logo của công ty và thậm chí cả đồ họa hình học trên các tập tin video. Phần mềm đóng dấu watermark cho video cung cấp 100 watermark miễn phí cụ thể . Nó rất dễ sử dụng và hoàn...
 2. nguyenac

  Paid WonderFox Video Watermark 3.3

  WonderFox Video Watermark tập trung vào việc bảo vệ bản quyền video của bạn. Bạn có lo lắng video của bạn một ngày nào đó sẽ không được phép sử dụng và chia sẻ? Khi mọi người xem video của bạn, bạn có muốn để cho người xem biết bạn là chủ sở hữu không ? Bạn có thể cần thêm thông tin nhận dạng và...
 3. nguyenac

  Paid Photo Watermark Software 8.3

  * Thêm watermark văn bản vào hình ảnh * Hơn 150 watermark cho hình ảnh * Lưu / tải watermark mẫu * Thay đổi kích thước hình ảnh, cắt, đổi tên * Thêm watermark hình ảnh vào hình ảnh * Hỗ trợ GIF động * Thêm khung hình cho hình ảnh * Chế độ hàng loạt Làm thế nào để biết hình ảnh của bạn có an...
Bên trên Bottom