Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

1click

  1. 1CLICK DVD Copy Pro 4.2.6.7 [18.09.2011]

    1CLICK DVD COPY™ là một chương trinh sao lưu film DVD dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất được trang bị công nghệ sửa lỗi “CPRx™ error correction” để đảm bảo khả năng sao những bộ phim DVDV mới nhất thành công cao nhất. Nay bạn có thể tạo một bản sao hoàn hảo của một film chuẩn DVD chỉ với một cái...
Bên trên Bottom