Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid Vovsoft Search Text in Files 2.6

Yêu Cầu
 1. All Windows
search-text-in-files.png?v=2.6
Vovsoft Search Text In Files là một ứng dụng tìm kiếm tệp tin dễ sử dụng cho người dùng thành thạo. Tìm kiếm trong các tệp văn bản thuần túy và tệp PDF bằng các truy vấn đơn giản và ứng dụng sẽ nhanh chóng liệt kê các tệp được yêu cầu.

Chọn thư mục, nhập "Bộ lọc tên tệp" và "Tìm văn bản", sau đó nhấp vào nút "Bắt đầu". Tất cả các tệp đáp ứng các tiêu chí được chỉ định sẽ được liệt kê. Bạn có thể mở, đổi tên, sao chép hoặc xóa các tệp kết quả bằng cách nhấp chuột phải. Bạn có thể xuất kết quả thành tệp TXT hoặc CSV. Bạn cũng có thể hiển thị kích thước tệp và các biểu tượng tệp bằng cách sử dụng cài đặt. Nếu bạn muốn bỏ qua các tệp chứa văn bản được chỉ định, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tùy chọn "Bỏ qua văn bản".

Hỗ trợ tệp hoạt động
Bạn có thể lưu trạng thái hiện tại của ứng dụng dưới dạng tệp hoạt động và sử dụng nó sau này. Tất cả những gì bạn phải làm là mở một tệp thao tác hiện có, chương trình sẽ nhận ra các tiêu chí tìm kiếm và bắt đầu tìm kiếm lại.

Hỗ trợ ký tự đại diện
Ứng dụng hỗ trợ các ký tự đại diện tên tệp; dấu sao (*) và dấu chấm hỏi (?). Dấu hoa thị khớp với bất kỳ số ký tự nào, dấu chấm hỏi khớp với một ký tự tùy ý.

Các tính năng chính​

 • Tìm kiếm tên tệp
 • Tìm kiếm nội dung tệp (văn bản thuần túy và PDF)
 • Ký tự đại diện tên tệp
 • Các tệp hoạt động để sử dụng sau này
 • Mở, sao chép, đổi tên, xóa
 • Bỏ qua các tệp có chứa văn bản được chỉ định
 • Chuỗi tìm kiếm nhiều dòng
 • Xuất kết quả sang tệp CSV
 • Xuất kết quả sang tệp TXT
 • Tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường
 • Kéo và thả
 • Hiển thị trong Explorer
Author
nguyenac
Downloads
116
Xem
261
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom