Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon
Yêu Cầu
  1. All Windows
main-first.gif

PDF to X được sử dụng để chuyển đổi tài liệu PDF sang (.doc)/WordPad (.rtf) , các trang web HTML , hình ảnh JPG/PNG/BMP/TIF/GIF/PCX/TGA và các tập tin văn bản đơn giản trong chế độ hàng loạt . Nó hoạt động mà không cần Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader, và có giao diện thân thiện , kích thước nhỏ , chính xác và khả năng chuyển đổi nhanh chóng .

Khi chuyển dổi vẫn giữ được văn bản gố , hình ảnh, định dạng và bố cục của tài liệu PDF trong tập tin đầu ra khác nhau .
Ngoài ra, PDF to X hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF co mật khẩu bảo vệ và xác định phạm vi trang để chuyển đổi (đối với DOC, RTF , JPG, GIF , PNG, BMP , TIF , PCX, TGA file ) , và hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF mà có một số hạn chế , chẳng hạn như nội dung sao chép, lưu như văn bản, in ấn không được phép (cho các tập tin TXT và HTML) .

pdf-to-doc-s.gif


main-s.gif

Các tính năng chính
- Hỗ trợ chuyển đổi các tài liệu PDF sang tập tin(*.DOC), WordPad (*.RTF), HTML, JPG, GIF, PNG, BMP, TIF, PCX, TGA . TXT
- Giao diện thân thiện , nhỏ , chính xác và nhanh chóng .
- Hoạt động trong chế độ hàng loạt .
- Hoạt động mà không cần Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.
- Giữ lại văn bản gốc , hình ảnh, định dạng và bố trí trong các tập tin đầu ra .
- Hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu (đối với DOC, RTF , JPG, GIF , PNG, BMP , TIF , PCX, TGA ) .
- Hỗ trợ xác định phạm vi trang để chuyển đổi (đối với DOC, RTF , JPG, GIF , PNG, BMP , TIF , PCX, TGA ) .
- Chuyển đổi tất cả các trang thành một file PDF như HTML / TXT / RTF / DOC .
- Hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PDF mà có một số hạn chế.

Lý do để lựa chọn TriSun PDF to X chứ không phải là chuyển đổi trực tuyến :
- Bảo vệ sự riêng tư và bảo mật dữ liệu hoàn hảo
- Chuyển đổi file PDF hàng loạt.
- Nhanh chóng chọn nguồn: chỉ cần kéo và thả các tập tin của bạn.
- Lưu trữ kết quả trong máy tính của bạn trực tiếp.
- Chuyển đổi tiện dụng: chạy bất cứ lúc nào, thậm chí không có mạng cũng không sao.
- Hỗ trợ Command Line Interface (cho PDF sang JPG / Text): nâng cao năng suất nếu bạn giỏi lập trình.
- Giao diện trực quan, thực tế và nhỏ gọn, chính hãng và quen thuộc PDF RED.
- Sạch 100%: Không quảng cáo, không bán theo gói, không Virus, không Spyware, và Tốt hơn.
Author
nguyenac
Downloads
138
Xem
355
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom