Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid Softdiv PDF Split and Merge 1.0

Yêu Cầu
  1. All Windows
pdf-split-merge-thumb-large.png
Softdiv PDF Split and Merge là phần mềm PDF cho phép bạn dễ dàng chia nhỏ và hợp nhất các tệp PDF chỉ trong vài bước. Chương trình cho phép bạn hợp nhất các tài liệu PDF với số lượng không giới hạn thành một tệp PDF duy nhất ở chế độ hàng loạt.

Người ta có thể chỉ định hợp nhất tất cả các trang hoặc chỉ một phạm vi trang đã chọn. Softdiv PDF Split and Merge cũng cho phép bạn chia nhỏ và chia nhỏ một tệp PDF lớn thành nhiều phần nhỏ hơn. Nó hỗ trợ nhiều loại phương pháp chia nhỏ (Chia thành tệp PDF một trang, Xóa các trang không mong muốn, Xóa phạm vi trang không mong muốn và Chia theo nhóm trang) để thực hiện các loại mục tiêu chia nhỏ khác nhau.

Có sẵn Trình đọc PDF, cho phép bạn xem trước các tệp PDF trước khi chia hoặc hợp nhất. Ngoài ra, chương trình này còn có khả năng xử lý các tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu. Ngoài ra còn có các tùy chọn để cài đặt các giá trị mật khẩu, tiêu đề, tác giả, người tạo và chủ đề cho các tệp PDF được tách hoặc hợp nhất.
  • Tách tệp PDF
  • Nhiều chế độ tách
  • Hợp nhất các tệp PDF
  • Tệp PDF được mã hóa
  • Trình xem PDF.
Author
nguyenac
Downloads
103
Xem
240
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom