Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid Shadow Defender 1.5.0.726

Yêu Cầu
  1. All Windows
11878763.jpeg
Shadow Defender là 1 công cụ tuyệt vời để bảo mật PC của bạn, nó cung cấp 1 cách thức thông minh để bảo vệ máy tính trước các thay đổi có hại, hay không mong muốn gây ra trên hệ thống.

Shadow Defender là một công cụ dễ sử dụng giải pháp bảo mật (đối với hệ điều hành Windows) để bảo vệ máy tính của bạn / môi trường thực tế cho máy tính xách tay chống lại hoạt động độc hại và thay đổi không mong muốn. Shadow Defender có thể chạy hệ thống của bạn trong một môi trường ảo được gọi là "Shadow Mode'' . Shadow Mode thay đổi hệ thống chuyển hướng đến một môi trường ảo mà không có thay đổi đối với môi trường thực sự của bạn. Nếu bạn kinh nghiệm hoạt động nguy hiểm và / hoặc thay đổi không mong muốn, thực hiện việc khởi động lại để khôi phục hệ thống của bạn trở lại trạng thái ban đầu, như không có gì xảy ra. Với Shadow Defender, bạn có sự linh hoạt để xác định các tập tin và thư mục thường được lưu vào môi trường thực tế. Điều này đảm bảo các tập tin quan trọng và thư mục được lưu giữ sau một reboot. Shadow Defender cho hiệu quả nhất và dễ sử dụng giải pháp bảo mật.

Bạn vẫn có thể lưu trữ dữ liệu của mình trong môi trường thật bằng cách ấn định trước những thư mục nào không cần sự bảo vệ ảo này.

Cơ chế hoạt động của Shadow Defender cũng tương tự như những chương trình đóng băng máy tính khác nhưng điểm đặc sắc của nó là dung lượng thật sự nhỏ gọn.

Shadow Defender với những tính năng:
1. Ngăn chặn tất cả các vi rút và các phần mềm độc hại.
2. Lướt Internet một cách an toàn và loại bỏ các dấu vết không mong muốn.
3. Bảo vệ sự riêng tư của bạn.
4. Loại bỏ thời gian chết và chi phí bảo trì hệ thống.
5. Khởi động lại để khôi phục hệ thống của bạn trở lại trạng thái ban đầu.

Shadow Defender cho người sử dụng:
1. Duy trì một hệ thống thoát khỏi các hoạt động nguy hiểm và những thay đổi không mong muốn.
2. Kiểm tra phần mềm và cài đặt trò chơi trong một môi trường an toàn.
3. Bảo vệ chống lại những thay đổi không mong muốn cho người sử dụng chia sẻ (thích hợp cho nơi làm việc và cơ sở giáo dục).
Author
nguyenac
Downloads
91
Xem
252
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom