Schoolhouse Test

Paid Schoolhouse Test 5.2.130.0

No permission to download
Yêu cầu
  1. Windows 7/Vista
  2. Windows 8,9,10
Chương trình Schoolhouse Test giúp tạo và in một bài kiểm tra hoặc bài thi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Chương trình Schoolhouse Test biến một công việc tốn nhiều thời gian trở nên dễ dàng hơn nhiều và khiến kết quả trở thành chuyên nghiệp hơn nhiều.

Chương trình Schoolhouse Test giúp tạo và in một bài kiểm tra hoặc bài thi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Chương trình Schoolhouse Test biến một công việc tốn nhiều thời gian trở nên dễ dàng hơn nhiều và khiến kết quả trở thành chuyên nghiệp hơn nhiều. Một số khách hàng của chúng tôi thậm chí còn mách rằng thực sự viêc tạo ra các bài kiểm tra bằng chương trình Schoolhouse Test có thể là một quá trình thú vị. Mặc dù không thể đảm bảo điều đó, chúng tôi có thể cam đoan rằng việc tạo ra các bài thi bằng Schoolhouse Test sẽ thú vị hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào mà bạn hiện đang sử dụng.

TapChiICT.Com-schoolhouse-test.jpg

Schoolhouse Test - Tạo câu hỏi trắc nghiệm

Tạo ra các bài thi và kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp nhanh như chớp.

Việc tạo và in một bài kiểm tra hoặc bài thi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Chương trình Schoolhouse Test biến một công việc tốn nhiều thời gian trở nên dễ dàng hơn nhiều và khiến kết quả trở thành chuyên nghiệp hơn nhiều. Một số khách hàng của chúng tôi thậm chí còn mách rằng thực sự viêc tạo ra các bài kiểm tra bằng chương trình Schoolhouse Test có thể là một quá trình thú vị. Mặc dù không thể đảm bảo điều đó, chúng tôi có thể cam đoan rằng việc tạo ra các bài thi bằng Schoolhouse Test sẽ thú vị hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào mà bạn hiện đang sử dụng.

Đánh giá học tập với nhiều dạng câu hỏi khác nhau
Với Schoolhouse Test bạn có thể thiết kế các bài kiểm tra tùy chỉnh để đánh giá học tập trong bất kỳ lãnh vực thuộc môn học nào bằng cách sử dụng tám loại câu hỏi khác nhau: nhiều lựa chọn, điền vào chỗ trống, kết cho hợp với nhau, trả lời ngắn, liệt kê, trình tự, đúng/sai, câu trả lời dài. Sử dụng nhiều dạng câu hỏi khác nhau trong các bài kiểm tra của bạn sẽ làm cho các bài kiểm tra trở nên thú vị hơn và đầy thách thức hơn cho học sinh. Nó cũng có thể giúp đánh giá dễ dàng hơn việc học tập đối với tư liệu không phù hợp với loại câu hỏi nhiều lựa chọn.

Tiết kiệm giấy và cắt giảm thời gian đánh dấu
Một trong những tính năng phổ biến hơn của chương trình Schoolhouse Test là phiếu trả lời. Bạn có thể tạo ra một phiếu trả lời một cách tự động cho học sinh để ghi lại câu trả lời của chúng trên đó và lưu tài liệu kiểm tra thực tế lại để sử dụng trong tương lai. Tiết kiệm giấy và chi phí sao chụp. Các phiếu trả lời cũng giúp dễ dàng đánh dấu. Chỉ cần đặt một phiếu trả lời của học sinh lên trên trang đáp án đặt trên một bề mặt được chiếu sáng (chẳng hạn như một máy đèn chiếu) và bạn có thể chấm điểm toàn bộ một bài kiểm tra trong vài giây.

Tạo ra bài kiểm tra đầu tiên của bạn trong vài phút
Và Schoolhouse Test dễ sử dụng đến đáng kinh ngạc và rất trực quan. Nó kết hợp ba giao diện hay khu vực làm việc tùy thuộc vào công việc hiện hành. Bạn sử dụng giao diện thiết kế để xây dựng bài kiểm tra của bạn, giao diện tài liệu để định dạng bài kiểm tra và xem chính xác bài kiểm tra trông ra sao khi in ra, và giao diện phiếu trả lời để định dạng phiếu trả lời và xem nó trông ra sao khi in ra, nếu bạn đã chọn sử dụng một phiếu trả lời.
docview482.jpg

Một bài kiểm tra, các câu hỏi khác nhau
Một trong những tính năng tiết kiệm thời gian hàng đầu trong giao diện thiết kế là lựa chọn để kích hoạt và tắt kích hoạt các câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể thiết kế một bài kiểm tra gốc với 100 câu hỏi nhưng chỉ sử dụng các câu hỏi được lựa chọn tại một điểm thời gian nhất định, bật và tắt những câu hỏi tùy tình hình đòi hỏi.
test1.jpg

Cùng các câu hỏi, các bài kiểm tra khác nhau
Một tính năng tiết kiệm thời gian khác trong giao diện thiết kế là chức năng sắp xếp ngẫu nhiên. Bạn có thể, chỉ với vài cú click chuột, sắp xếp ngẫu nhiên tất cả các câu hỏi được lựa chọn trong bài kiểm tra để chúng theo một thứ tự khác nhau. Bạn thậm chí có thể sắp xếp ngẫu nhiên các yếu tố trong các câu hỏi. Vì vậy, bạn có thể tạo ra nhiều bài kiểm tra khác nhau bằng cách sử dụng cách thiết lập câu hỏi tương tự.

Một vài tính năng nữa để giảm khó khăn khi tạo ra bài kiểm tra
• Tạo các các bài kiểm tra với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn câu hỏi.
• Kích hoạt và tắt kích hoạt các mục của bài kiểm tra với một cái nhấp chuột trong hộp kiểm.
• Chỉ định và hiển thị điểm cho mỗi câu hỏi
• Hiển thị tổng số điểm cho bài kiểm tra trên trang đầu tiên của bài kiểm tra.
• Thêm hình ảnh cho mỗi câu hỏi.
• Sử dụng các dòng phân cách các phần và vạch phân chia để làm nổi bật các khu vực của bài kiểm tra.
• Sau lưu công việc của bạn một cách tự động - một tính năng vô giá nếu máy tính của bạn dễ bị mất điện.
• Chọn thay thế chữ cho các câu trả lời có nhiều lựa chọn để đáp ứng các tiêu chuẩn định dạng do một số cơ quan thẩm quyền về giáo dục nhà nước Hoa Kỳ thiết lập.
Author
nguyenac
Downloads
4
Xem
340
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Latest updates

  1. Schoolhouse Test Professional Edition 5.2.130.0

    Version 5.2.130.0 - August 23, 2020 Installation: Resolved issue where installs might fail on...

Personalize

Bên trên Bottom