Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon
Yêu Cầu
  1. All Windows
5FKAWR6.jpg

Photo Montage Guide tùy ý tách các vật thể từ nền, áp dụng hiệu ứng nền (làm đầy, bóng mờ, trắng đen), cho phép chuyển đối tượng sang bức ảnh khác, làm một photomontage (Photomontage = là quá trình và kết quả của một bức ảnh tổng hợp bằng cách cắt và kết nối một số bức ảnh khác). Những hình ảnh tổng hợp đôi khi cùng được chuyển trở lại vào một bản in ảnh liên tục . Một phương pháp tương tự, mặc dù không sử dụng phim, được thực hiện thông qua phần mềm chỉnh sửa hình ảnh) cho phép bạn thay đổi kích thước hoặc tỷ lệ cạnh của một hình ảnh mà giữ tính năng "quan trọng" còn nguyên vẹn và loại bỏ các đối tượng từ hình ảnh mà không có dấu vết để có thể nhìn thấy.

Chương trình này cung cấp các công cụ sau đây:​

- Resize : Thay đổi kích thước cho phép bạn thay đổi kích thước hình ảnh.
- Crop : cho phép bạn cắt ra một khu vực của một hình ảnh.
- Text : được thiết kế để ghi hình ảnh.
- Separation : cho phép bạn tách biệt một đối tượng từ nền tảng của nó và để lưu trữ sau đó chuyển giao sang bức ảnh khác, áp dụng hiệu ứng nền.
- Paste Object : một hình ảnh được chia thành các hình ảnh khác.
- Smart Remove : loại bỏ các đối tượng mà không có dấu vết có thể nhìn thấy.
- Smart Size : thay đổi kích thước hình ảnh loại bỏ phần "không cần thiết" trong khi vẫn giữ nguyên vẹn tính năng "quan trọng".
- Smart Patch : cho phép áp dụng một bản vá từ một trong những khu vực của một hình ảnh khác.
Author
nguyenac
Downloads
181
Xem
205
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom