Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid PDF Redactor Pro 2022-01-09

Yêu Cầu
  1. All Windows
shot.png
PDF Redactor là công cụ chỉnh sửa PDF miễn phí hỗ trợ Windows. Nó có thể được sử dụng để che hoặc xóa một số nội dung trong tệp PDF, chẳng hạn như tên cá nhân và công ty, thông tin thanh toán, số thẻ tín dụng và các dữ liệu quan trọng khác. Nó bảo vệ quyền riêng tư nội dung và tránh rò rỉ. Thêm chú thích văn bản và hình ảnh.

Có các phiên bản miễn phí và Pro của phần mềm này. Phiên bản miễn phí giới hạn số lượng trang PDF. Nếu vượt quá 100 trang, hình mờ chính thức sẽ được thêm vào tệp đầu ra.
Author
nguyenac
Downloads
89
Xem
155
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom