Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid PDF Conversa Pro 3.0

Yêu Cầu
  1. All Windows
PDF Conversa Pro là phần mềm chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Microsoft Word và ngược lại nhanh chóng và có thể áp dụng bảo vệ mật khẩu. PDF Conversa là một trong những ứng dụng như vậy có thể biến các tệp PDF của bạn thành DOC cũng như đảo ngược quá trình, trong khi vẫn giữ các tùy chọn định dạng ban đầu không bị thay đổi.

pdfconversa_product_header_en.png

PDF Conversa Pro - Chuyển PDF thành tài liệu Microsoft Word

Nếu bạn chọn PDF sang DOC, mọi thứ khá đơn giản: bạn chỉ cần chỉ rõ tệp nguồn của mình cũng như mật khẩu tương ứng nếu đó là trường hợp. Một vị trí đầu ra cũng phải được chọn, ngoài tên cho tệp mục tiêu của bạn. Đối với loại chuyển đổi thứ hai mà ứng dụng có thể xử lý, bạn nên biết rằng, lần này, bạn có thể làm việc không chỉ với các tệp DOC mà cả các tệp DOCX, có thể dễ dàng chuyển đổi thành PDF theo các bước chính xác tương tự.

Tính năng của PDF Conversa Pro​

  • Chuyển đổi tài liệu nhanh chóng
  • Hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các định dạng tài liệu
  • Cung cấp thông tin chính xác tập tin
  • Kích hoạt mật khẩu để bảo vệ tập tin.
Author
nguyenac
Downloads
213
Xem
213
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom