Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon
Yêu Cầu
  1. All Windows
Mouse Jiggler là phần mềm mô phỏng thiết bị chuột máy tính, hỗ trợ người dùng ngăn chặn thời gian chạy không của máy tính. Với Mouse Jiggler bạn vẫn có toàn quyền điều khiển chuột khi cần khởi động một chương trình mới, thu nhỏ cửa sổ, mở tài liệu hay thực hiện các hành động khác.

1. Giới thiệu Mouse Jiggler​

Screen saver là cách hiệu quả để tự động kích hoạt PC khi bạn không sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn xem một video hoặc một bộ phim dài, chương trình Screen saver vẫn hoạt động nếu bạn không di chuột trong một khoảng thời gian. Trong trường hợp này bạn cần đến sự hỗ trợ của phần mềm Mouse Jiggler. Mouse Jiggler là ứng dụng nhẹ, được thiết kế với một nhiệm vụ duy nhất và mô phỏng di chuyển chuột khi bạn không chạm vào PC trong một khoảng thời gian.
mousejigglesplashscreen.png
Về cơ bản, bạn chỉ cần kích hoạt tiện ích Mouse Jiggler, khi chương trình phát hiện bạn không di chuyển trỏ chuột trong vài giây, nó sẽ tự động chi chuyển con trỏ tiến lùi tuỳ ý. Ưu điểm của tiện ích Mouse Jiggler là không làm gián đoạn công việc của bạn, bạn có thể sử dụng bàn phím và đánh máy như bình thường. Thêm vào đó, trong trường hợp bạn cần trỏ chuột để khởi động một chương trình mới, thu nhỏ cửa sổ, mở tài liệu hay thực hiện các hành động khác, Mouse Jiggler sẽ không làm cản trở công việc của bạn - bạn vẫn có toàn quyền điều khiển chuột. Khi hoạt động, Mouse Jiggler được thu nhỏ vào khay hệ thống, không hiển thị trên thanh tác vụ (taskbar), vì vậy không làm phiền bạn chạy các ứng dụng khác.

2. Những tính năng chính của tiện ích Mouse Jiggler​

- Mô phỏng di chuyển chuột khi bạn không chạm vào PC
- Sử dụng bàn phím và đánh máy như bình thường khi chạy chương trình
- Được thu nhỏ vào khay hệ thống, không hiển thị trên thanh tác vụ
- Toàn quyền kiểm soát chuột trên PC.
Author
nguyenac
Downloads
13
Xem
25
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom