Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid Fast Screen Recorder 2021-07-28

Yêu Cầu
  1. All Windows
fsr_header_img.png
Đây là phần mềm ghi màn hình tốt nhất cho máy tính của bạn. Bạn có thể ghi lại trải nghiệm chơi trò chơi tốt nhất của mình, các cuộc họp nhóm, lớp học trực tuyến, hướng dẫn tự học và bất kỳ hoạt động nào trên màn hình bằng Fast Screen Recorder.

Với Fast Screen Recorder, bạn có thể ghi lại mọi thứ đang diễn ra trên màn hình máy tính của mình. Vì vậy, nhiều lần bạn cần phải ghi lại màn hình của mình. Bạn có thể tạo video cho YouTube, chẳng hạn như ghi lại các hướng dẫn về phần mềm để giúp người khác, cũng có thể thực hiện đánh giá phần mềm và tạo video về bản trình bày của bạn.

• Ghi lại mọi vùng màn hình
• Quay video bằng micrô và loa
• Chỉ ghi âm thanh
• Ghi hoạt động Webcam
• Đặt tự động dừng ghi
• Ghi màn hình không giới hạn
• Ghi lại hoạt động của chuột
• Cập nhật miễn phí
Author
nguyenac
Downloads
126
Xem
402
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom