Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
Resource icon

Paid DoYourData Uninstaller Pro 5.6

No permission to download
Yêu Cầu
  1. Win 7/Vista
  2. Win 8/9/10
select-programs.jpg

DoYourData Uninstaller cung cấp giải pháp dễ dàng và thông minh để bạn có thể hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt các chương trình, các ứng dụng Windows và plug-in trên máy tính của bạn.

DoYourData Uninstaller - Một tiện ích gở bỏ các chương trình cài đặt mạnh mẽ & thông minh - dễ dàng gỡ bỏ triệt để các chương trình, các ứng dụng của Windows , các plug-in , gỡ bỏ một tập tin hoặc gở bỏ các tập tin theo lô và loại bỏ các tập tin có liên quan, cũng làm sạch tất cả những gì còn sót lại . Hỗ trợ gỡ bỏ ngay cả những chương trình cứng đầu nhất.

Bạn chỉ cần chọn chương trình bạn muốn gỡ bỏ cài đặt, sau đó nó sẽ giúp bạn hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt chúng với một vài cú nhấp chuột.

Gỡ bỏ & làm sạch
Triệt để gỡ bỏ cài đặt các chương trình và loại bỏ tất cả các file liên quan, làm sạch tất cả các tập tin còn sót lại. Hỗ trợ gỡ bỏ ngay cả những chương trình cứng đầu nhất, các ứng dụng, các ứng dụng Windows, plug-in, vv

Gỡ bỏ thông minh
Cho phép bạn gỡ bỏ cài đặt một chương trình hoặc theo lô. Bạn chỉ cần chọn chương trình bạn muốn gỡ bỏ cài đặt, sau đó nó sẽ giúp bạn hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt chúng với một vài cú nhấp chuột.

An toàn
DoYourData Uninstaller 100% an toàn . Hoàn toàn tương thích với Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / 8.1 và Windows 10.

Uninstall & Clean: Hỗ trợ xóa bỏ cả những crashed applications, Windows apps, plug-ins, etc.
Author
nguyenac
Downloads
0
Xem
30
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from nguyenac

Bên trên Bottom