Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Văn phòng - Offices

Resource Filter

Top resources

Lọc .
Chia nhỏ và hợp nhất các tệp PDF
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
100
Updated
Che nội dung trong file PDF
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
87
Updated
Tìm văn bản trong file
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
107
Updated
Biên tập văn bản đa chức năng
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
112
Updated
Phần mềm lưu giữ kỷ niệm, nhật ký, ghi chú
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
98
Updated
Ứng dụng tạo ghi chú màn hình
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
113
Updated
Chuyển PDF sang tài liệu có thể chỉnh sửa
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
183
Updated
Phần mềm Đọc và trích xuất mã vạch
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
153
Updated
Quản lý, giám sát lịch sử clipboard
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
105
Updated
Paid SmartOCR Pro 4.3.9.244
Chuyển đổi ảnh sang văn bản
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
172
Updated
Chỉnh sửa, chuyển đổi, tạo file PDF nhanh chóng
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
168
Updated
Xem và chỉnh sửa tệp PDF
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
195
Updated
Chuyển PDF thành tài liệu Microsoft Word
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
203
Updated
Chuyển PDF thành các định dạng khác
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
234
Updated
Chuyển đổi DPF thành hình ảnh
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
241
Updated
Chuyển đổi file Excel sang PDF hàng loạt
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
153
Updated
Chuyển đổi PDF sang các định dạng khác
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
133
Updated
Chặn sao chép dữ liệu trên file PDF
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
155
Updated
Chuyển đổi PDF sang đinh dạng khác
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
115
Updated
Hợp nhất nhiều tệp Excel
Yêu Cầu
 1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
120
Updated
Bên trên Bottom