Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Đồ họa - Graphics

Resource Filter

Top resources

Lọc .
Loại bỏ ảnh nền không mong muốn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated
Xử lý hình ảnh hàng loạt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Updated
Chỉnh sửa ảnh "tự sướng"
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
13
Updated
Tạo ảnh đen trắng, thêm hiệu ứng ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Updated
Công cụ loại bỏ nền ảnh dễ dàng và chuyên nghiệp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
28
Updated
Tạo ảnh theo lễ hội Halloween
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
19
Updated
Sửa chữa ảnh chân dung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
20
Updated
Chỉnh sửa ảnh chân dung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
19
Updated
Chuyển đổi đa định dạng ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Updated
Chỉnh sửa ảnh với nhiều hiệu ứng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
23
Updated
Biến hình ảnh thành tranh bút chì
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Updated
Nén ảnh miễn phí
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
31
Updated
Tạo biểu tượng cho ứng dụng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
22
Updated
Thiết kế chỉnh sửa hình ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
26
Updated
Phục hồi ảnh cũ nhanh chóng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
31
Updated
Đóng dấu bản quyền ảnh hàng loạt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
23
Updated
Tách đối tượng ra khỏi ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Updated
Tái tạo hình ảnh theo ý thích
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
20
Updated
Tạo hình nền động cho máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
22
Updated
Tạo tranh màu nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
20
Updated
Bên trên Bottom