Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Resources

Resource Filter

Top resources

Soạn thảo ngôn ngữ lập trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
159
Updated
Bảo mật dữ liệu an toàn trong thư mục
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
142
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
110
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
117
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
146
Updated
Xóa các tệp trùng lặp và sắp xếp dữ liệu được ngăn nắp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
226
Updated
  1. All Windows
Paid  PDF OCR 1.0
Chuyển PDF sang tài liệu có thể chỉnh sửa
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
207
Updated
  1. All Windows
Paid  Bytescout BarCode Reader 2021-11-12
Phần mềm Đọc và trích xuất mã vạch
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
163
Updated
Cải thiện hiệu suất máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
107
Updated
Đưa Nội Dung Smartphone Lên Máy Tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
146
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
116
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
99
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
170
Updated
Xử lý Registry bị lỗi của Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
207
Updated
Paid  PhotoToFilm 3.9.7.106
Tạo trình chiếu video Ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
106
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
229
Updated
Công cụ cập nhật Driver phần cứng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
  1. All Windows
Paid  Clipdiary 5.6
Quản lý, giám sát lịch sử clipboard
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
123
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
222
Updated
Tắt ứng dụng máy tính nhanh chóng
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
118
Updated
Bên trên Bottom