Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Resources

Resource Filter

Top resources

Paid  ApowerMirror 2021-12-23
Xuất màn hình điện thoại lên máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
185
Updated
Thêm lớp bảo vệ chống tấn công tiền chuộc Ransomware
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
175
Updated
Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ SD
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
103
Updated
Tách đối tượng khỏi ảnh nền
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
181
Updated
Công cụ chống phân mảnh ổ đĩa chuyên nghiệp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
184
Updated
Thêm một lớp bảo mật cho máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
162
Updated
Sửa lỗi mờ ảnh, nâng cao chất lượng ảnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
145
Updated
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
114
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
105
Updated
Đồng bộ dữ liệu iPhone và Mac
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
175
Updated
Biên tập văn bản đa chức năng
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
117
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
110
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
291
Updated
Paid  KCleaner PRO 3.8.2.112
Tìm và xoá tập tin rác
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
115
Updated
Sao lưu, khôi phục dữ liệu máy tính
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
130
Updated
  1. All Windows
Paid  Vovsoft Desktop Diary 1.0
Phần mềm lưu giữ kỷ niệm, nhật ký, ghi chú
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
104
Updated
Xử lý hình ảnh hàng loạt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
96
Updated
  1. All Windows
Paid  Vov Sticky Notes 7.5
Ứng dụng tạo ghi chú màn hình
Yêu Cầu
  1. All Windows
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
118
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
150
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
125
Updated
Bên trên Bottom