Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

VISUAL BASIC 6/VB.NET

FlowLayoutPanel là một điều khiển kiểu Panel, nó sẽ tự động sắp xếp các điều khiển đặt bên trong nó theo một quy tắc định trước khi thêm các điều khiển vào cũng như thay đổi kích cỡ của nó. 1/-...
Trả lời
1
Xem
6K
VB 2005 cung cấp cho bạn một bộ điều khiển khá đồ sộ khi thiết kế giao diện. Tuy nhiên, không phải lúc nào các điều khiển này cũng có thể đáp ứng hòan toàn nhu cầu của ứng dụng bạn đang thực hiện...
Trả lời
0
Xem
2K
Từ khóa này được dùng đề khai báo một thẻ ùy quyền. Đây là một đối tượng kiểu tham chiếu trỏ đến một phương thức khác trong ứng dụng. Từ khóa Delegate (Ủy quyền) Cú pháp khai báo như sau ...
Trả lời
0
Xem
1K
Từ khóa Me được dùng khi bạn chỉ rõ muốn dùng các thành phần của chính thể hiện Class nơi viết lệnh chứ không phải thành phần nào khác. Từ khóa Me Ví dụ : Từ khóa Mybase Từ khóa Mybase được...
Trả lời
0
Xem
2K
Sau khi khai báo lớp, bạn có thể định nghĩa lại các toán tử trên các đối tượng của lớp. Thực chất Operator Overloading là những phương thức được khai báo với từ khóa Operator và tiếp theo là các...
Trả lời
0
Xem
1K
Bạn tạo một Class mới trong VB.NET bằng cách dùng thực đơn Project/Add Class. Hộp thoại Add New Item xuất hiện, nhập tên lớp muốn tạo vào ô Name bên dưới. Tạo một class mới Mã lệnh của Class...
Trả lời
0
Xem
1K
Tư tưởng chính của lập trình hướng đối tượng là xây dựng một chương trình dựa trên sự phối hợp hoạt động của các đối tượng. Một đối tượng bao gồm hai thành phần chính là thông tin lưu trữ và các...
Trả lời
0
Xem
1K
ListView thường được dùng để liệt kê danh sách có kèm theo biểu tượng như khung phải trên Windows Explorer. 1/- ListView Các thuộc tính của ListView : View Quy định cách hiển thị của điều...
Trả lời
0
Xem
2K
Trong .Net, có một nhóm điểu khiển mới mà bạn chỉ có thể dùng khi chúng được sử dụng chung với các điều khiển khác, nhóm điều khiển này gọi là Provider Controls. Những điều khiển này có đặc điểm...
Trả lời
0
Xem
1K
Open và Save là hai hộp thoại thường được sử dụng nhất đối với những ứng dụng chạy trong môi trường Windows. Nhìn chung, hầu hết các thuộc tính của hai hộp thoại này là giống nhau. Do đó, bạn sẽ...
Trả lời
0
Xem
1K
Là điều khiển được dùng để hiểm thị hình ảnh như bmp, jpg, gif, ico, ... PictureBox có các thuộc tính sau ngoài các thuộc tính cơ bản chung. 1/- PictureBox PictureBox với SizeMode là...
Trả lời
0
Xem
3K
Bạn có thể thêm thực đơn vào form bằng cách tạo một điều khiển MenuStrip trên form. Điều khiển này sẽ không nằm trên form, nó được đặt vào vùng chứa những điều khiển không hiển thị trong quá trình...
Trả lời
0
Xem
2K
Hộp thoại Print cho phép người dùng lựa chọn máy in, thiết lập giá trị các thuộc tính cho máy in (số trang in, số bản in, ...) AllowPrintToFile Giá trị mặc định của thuộc tính này là True...
Trả lời
0
Xem
1K
Điều khiển LinkLabel có các thuộc tính, phương thức, sự kiện của Label, thêm vào đó, nó cho phép bạn liên kết đến một đối tượng hay một trang web. 1/- LinkLabel Để liên kết đến một trang web khi...
Trả lời
0
Xem
2K
Với hộp thoại Font, người dùng có thể xem và lựa chọn Font chữ, kiểu (in đậm, in nghiêng, ...), kích cỡ chữ. Ngoài một số chức năng cơ bản trên, nó có các tùy chọn cho phép chọn màu chữ. Hộp...
Trả lời
0
Xem
1K
.NET Framework cung cấp những điều khiển để hiển thị các hộp thoại của Windows như Color, Font, … những hộp thoại chuẩn này là một phần rất cần thiết trong ứng dụng Windows. Hộp thoại chuẩn...
Trả lời
0
Xem
1K
ListBox và ComboBox là điều khiển hiển thị một danh sách lựa chọn mà người dùng có thể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn có thể được thêm vào danh sách thông qua lệnh...
Trả lời
0
Xem
2K
Tập hợp Items chứa các giá trị được đưa vào và đang hiển thị trên ListBox. Tập hợp Items Add Để thêm một mục mới vào danh sách, sử dụng phương thức Items.Add hoặc Items.Insert. Tham số...
Trả lời
0
Xem
2K
Textbox là điều khiển được dùng để hiển thị và nhập dữ liệu. Đây là một trong những điều khiển thường dùng nhất trong Windows. Textbox có thể chứa đến 2 tỷ ký tự và có thể xử lý riêng lẻ từng...
Trả lời
0
Xem
7K
Button là điểu khiển cho phép người dùng tương tác với ứng dụng qua sự kiện Click. Button Các thuộc tính bạn có thể tham khảo phân mô tả của Label. DialogResult Khi Button đặt trên màn hình hiển...
Trả lời
0
Xem
2K

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,718
Bài viết
32,501
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Latest resources

Bên trên Bottom