Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

PHP & MySQL

  • Dán lên cao
PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó tiếp tục được phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xem như một sản phẩm của...
Trả lời
0
Xem
963
  • Dán lên cao
Khi thiết kế các hệ thống lớn với nhiều người truy cập, một trong những điều người ta nghĩ đến ngay lập tức là thiết kế CSDL sao cho ta có thể truy vấn nhanh nhất có thể. Dưới đây là một số kỹ...
Trả lời
0
Xem
1K
  • Dán lên cao
Bắt đầu Bạn có thể dùng bất cứ IDE nào để tạo một trang PHP. Đơn giản nhất là dùng Notepad. Tuy nhiên chúng tôi muốn đề nghị bạn sử dụng EmEditor. Đây là một IDE hỗ trợ rất tốt cho tiếng Việt...
Trả lời
1
Xem
1K
  • Dán lên cao
Tìm một Hosting miễn phí Chúng tôi muốn bạn thật sự thấy "công trình" của mình có tầm vóc "thế giới" nên bàn qua về vấn đề Hosting. Nếu bạn viết và chạy một ứng dụng PHP trên máy local thì...
Trả lời
1
Xem
1K
Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ viết một bài hướng dẫn về rút gọn URL, có rất nhiều dịch vụ rút ngắn URL có sẵn và bạn không biết trình duyệt sẽ đưa bạn đến đâu bằng cách nhấn vào URL đó và nhiều...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác ngoài MySql như tôi đã hướng dẫn trong P.1 và P.2 của loạt bài này . Hi vọng qua bài viết này có thể giúp các bạn...
Trả lời
0
Xem
1K
Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương thức kết nối cơ sở dữ liệu trong PHP
Trả lời
0
Xem
939
Index Cách thức kết nối cơ sở dữ liệu với MySql trong PHP.
Trả lời
0
Xem
967
Như trong bài kiểu dữ liệu chúng ta đã làm quen với kiểu dữ liệu mảng, trong phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các khai báo, truy cập và tương tác với tập tin từ mảng một chiều, hai chiều. 2...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi bạn gọi trang chèn này một mình ví dụ tom.htm, nếu bên trong có mã PHP thì mã đó không được thông dịch. Nếu những trang chèn này có nhu cầu gọi một mình thì bạn có thể chuyển chúng thành trang...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi bạn muốn thống nhất nội dung trong những thẻ khác của một trang web thì khai báo một định dạng trong thẻ style. Tuy nhiên, khi đặt tên trùng với thẻ HTML, mọi thẻ đó trong trang sẽ cùng chung...
Trả lời
0
Xem
969
Trong bài học này chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu có điều kiện như while, for, switch, …. 4. Phát biểu có...
Trả lời
0
Xem
928
Trong trường hợp loại bỏ tất các session đang tồn tại thì sử dụng hàm session_unset(). Ví dụ dùng hàm này để lạoi bỏ session và dùng hàm sessin_destroy để huỷ tất cả session đó khai báo trong...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong PHP4.0 đối tượng Session được xem như một đối tượng cho phép bạn truyền giá trị từ trang PHP này sang PHP khác. Để sử dụng Session, bạn khai báo thư mục được lưu trữ dữ liệu do đối tượng nay...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi bạn lập trình trên PHP là sử dụng cú pháp của ngôn ngữ C, C++. Tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác, toán tử giúp cho bạn thực hiện những phép toán như số học hay trên chuỗi. 1. Khái...
Trả lời
0
Xem
971
Khi sử dụng biến form bạn tránh trường hợp khai báo biến cục bộ hay toàn cục trong tang PHP cùng tên với thẻ nhập liệu của form trước đó submit đến hay tham số trên querystring. 2. Phương thức...
Trả lời
0
Xem
929
Đối với trường hợp bạn không sử dụng thẻ form như hai trường hợp trên, chúng ta cũng có thể lấy giá trị từ chuỗi QueryString bằng biến form. Chẳng hạn, bạn khai báo trang chop phép người sử dụng...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu, kiểm tra kiểu dữ liệu, tầm vực của biến. 3.5. Kiểu đối...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến với kiểu dữ liệu, sau đó bạn muốn sử dụng giá trị của biến đó thành tên biến và có giá trị chính là giá trị của biến trước đó thì sử dụng cặp dấu $$...
Trả lời
0
Xem
917
PHP là kịch bản được xem là tốt nhất cho xử lý chuỗi, bằng cách sử dụng các hàm xử lý chuỗi, bạn có thể thực hiện các ý định của mình khi tương tác cơ sở dữ liệu, tập tin hay dữ liệu khác. 1. Xử...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong bài này, chúng ta tập trung tìm hiểu cách cài đặt PHP và Apache Web Server, sau đó cấu hình ứng dụng PHP trong IIS hay sử dụng cấu hình mặc định của chúng. 4. Giới thiệu PHP: 4.1. Yêu cầu...
Trả lời
0
Xem
1K
MySQL là cơ sở dữ liệu được sử dụng cho các ứng dụng Web có quy mô vừa và nhỏ. Tuy không phải là một cơ sở dữ liệu lớn nhưng chúng cũng có trình giao diện trên Windows hay Linux, cho phép người...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi truy vấn mẩu tin trên một hay nhiều bảng dữ liệu, thông thường có những nghiệp vụ thuộc trường nào đó có cùng giá trị, ví dụ khi hiển thị hợp đồng phát sinh trong tháng. Ví dụ 8-7: SQL dạng...
Trả lời
0
Xem
990
Thông thường, trong khi truy vấn mẩu tin từ bảng dữ liệu, kết quả hiển thị cần sắp xếp theo chiều tăng hay giảm dựa trên ký tự ALPHABET. Nhưng bạn cũng có thể sắp xếp theo một tiêu chuẩn bất kỳ...
Trả lời
0
Xem
987

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,718
Bài viết
32,501
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Latest resources

Bên trên Bottom