Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

JAVA

Lập trình hướng đối tượng Java
  • Dán lên cao
MỤC LỤC CÁC BÀI HỌC LẬP TRÌNH JAVA Để thuận tiện trong việc học các bài học trong box Lập trình JAVA, mình hệ thống lại các bài học theo thứ tự, các bạn click vào tên bài theo thứ tự các bài học...
Trả lời
0
Xem
1K
Canvas trong Java Cũng như khi bạn vẽ một bức hình, bạn cần phải có giấy để vẽ. Chuyên nghiệp hơn thì bạn phải có vải để vẽ. Giấy hay vải chính là Canvas. Nói chính xác thì Canvas là một...
Trả lời
0
Xem
6K
Chọn chế độ (mode) để vẽ Các đối tượng được vẽ bằng cách sử dụng mode vẽ. Khi một đối tượng mới được vẽ, nó sẽ đè lên các hình đã vẽ trước đây. Tương tự, khi các đối tượng được vẽ đi vẽ lại nhiều...
Trả lời
0
Xem
1K
Ứng dụng Calculator phần 6 Chúng ta bắt đầu viết code cho action() method Đây là phần quan trọng nhất của cả chương trình. Hãy coi lại dạng căn bản của action() method public boolean...
Trả lời
0
Xem
1K
Ứng dụng Calculator phần 5 Chúng ta tiếp tục với method setCurVal() Có hai phương thức được nạp chồng (Method overloading) : Một có tham số là String Một cái khác có tham số là double Method...
Trả lời
0
Xem
978
Ứng dụng Calculator phần 4 Chúng ta sẽ tiếp tục với phần xử lý các sự kiện. Các sự kiện chủ yếu trong chương trình của chúng ta là khi người dùng click vào một button nào đó. Bạn có để ý thấy...
Trả lời
0
Xem
1K
Điều khiển Font Java cung cấp lớp Font trong gói java.awt cho phép sử dụng các loại font khác nhau. Lớp này bao gồm một số phương thức. Để sử dụng font, chúng ta nên kiểm tra xem hệ thống có hổ...
Trả lời
0
Xem
1K
BorderLayout BorderLayout là layout manager mặc định cho Window, Frame và Dialog. Layout này xắp xếp tối đa 5 thành phần trong một container. Những thành phần này có thể được đặt ở các hướng...
Trả lời
0
Xem
1K
Flow layout Đây là layout manager mặc định cho Applet và Panel. Các thành phần được xắp xếp từ góc trái trên đến góc phải dưới của màn hình. Khi một số thành phần được tạo, chúng được xắp xếp...
Trả lời
0
Xem
1K
Quản lý cách trình bày (Layout manager) Layout manager điều khiển cách trình bày vật lý của các phần tử GUI như là button, textbox, option button v.v… Một layout manager tự động bố trí các thành...
Trả lời
0
Xem
1K
Choice List Thỉnh thoảng, rất cần thiết để trình bày một danh sách các chọn lựa đến người dùng trên một GUI. Người dùng có thể click vào một hay nhiều mục từ danh sách. Một danh sách chọn lựa được...
Trả lời
0
Xem
1K
Checkbox và RadioButton Checkbox được sử dụng khi người dùng tiến hành chọn một hay nhiều tùy chọn. Người dùng phải click trên các checkbox để chọn hay bỏ chọn chúng. Một radiobutton cũng tương tự...
Trả lời
0
Xem
1K
Button Nút ấn hay còn gọi là nút lệnh là một phần không thể thiếu của bất kỳ GUI nào. Sử dụng button là cách dễ nhất để nhận các tác động của người dùng. Để tạo một button, bạn làm theo các bước...
Trả lời
0
Xem
916
TextArea Một Textarea được sử dụng khi văn bản nhập vào có trên hai hay nhiều dòng. Textarea có một scrollbar. TextArea là một trường văn bản có thể được soạn thảo với nhiều dòng. Để tạo một...
Trả lời
0
Xem
1K
TextField Một Textfield là một vùng chỉ chứa một dòng văn bản, trong đó văn bản có thể được hiển thị hay được nhập vào bởi người dùng. Trong Java, một trong những constructor sau có thể được sử...
Trả lời
0
Xem
1K
Label Lớp này được sử dụng để trình bày một String. Nó không thể được sửa đổi. Đây là một chuỗi chỉ đọc. Sử dụng một trong những constructor sau đây để tạo một label: Label() Tạo một Label...
Trả lời
0
Xem
942
Component phần 3 Chúng ta tiếp tục thêm một số Component vào Frame. Chúng ta sẽ thêm một TextArea vào Frame. Đại khái là một TextField "bự hơn"! :D Bạn thay đổi như sau: import java.awt.*...
Trả lời
0
Xem
922
Component phần 2 Giờ đây chúng ta đã có Frame có thể đóng lại được và sẵn sàng để chúng ta "thả vào" vài component để thí nghiệm. Hãy dùng Frame mà chúng ta đã tạo trong bài trước. Bạn hãy...
Trả lời
0
Xem
1K
Component Các Component gồm nhiều loại, hình dưới đây sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát nhất về Component Cách tốt nhất theo chúng tôi là cứ thử trước, sau đó chúng ta sẽ bàn tới từng...
Trả lời
0
Xem
974
Container - Dialog Lớp 'Dialog' tương tự như lớp Frame, nghĩa là Dialog là lớp con của lớp Window. Đối tượng dialog được tạo như sau: Frame myframe=new Frame("My frame"); // calling frame String...
Trả lời
0
Xem
894
Container - Panel Panel được sử dụng để nhóm một số các thành phần lại với nhau. Cách đơn giản nhất để tạo một panel là sử dụng phương thức khởi tạo của nó, hàm Panel(). Đây là ví dụ tạo Panel ...
Trả lời
0
Xem
1K

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,718
Bài viết
32,501
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Latest resources

Bên trên Bottom