ĐỒ HỌA/DESIGNER/VIDEO/ÂM THANH

Anh em trong nghề vào đây nhé. Chú ý : các phần mềm sử dụng nằm trong Mục Share SOFTWARES

COREL/AUTOCAD

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

THU ÂM/XỬ LÝ ÂM THANH

Xử lý thu âm với các phần mềm chuyên dụng, các hướng dẫn trước và sau khi thu, xử lý...
Chủ đề
4
Bài viết
8
Chủ đề
4
Bài viết
8

CAMERA/VIDEO/EDIT MOTIONS

Những vấn đề về quay phim, chỉnh sửa video, chỉnh phim....
Chủ đề
60
Bài viết
231
Chủ đề
60
Bài viết
231
There are no threads matching your filters.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Tài nguyên mới

Bên trên Bottom