ĐỒ HỌA/DESIGNER/VIDEO/ÂM THANH

Anh em trong nghề vào đây nhé. Chú ý : các phần mềm sử dụng nằm trong Mục Share SOFTWARES

THU ÂM/XỬ LÝ ÂM THANH

Xử lý thu âm với các phần mềm chuyên dụng, các hướng dẫn trước và sau khi thu, xử lý...
4
8
Chủ đề
4
Bài viết
8

CAMERA/VIDEO/EDIT MOTIONS

Những vấn đề về quay phim, chỉnh sửa video, chỉnh phim....
60
231
Chủ đề
60
Bài viết
231
Chưa có chủ đề nào.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Tài nguyên mới