CÁC DÒNG MÁY VÀ TÀI LIỆU MOBILE

Các dòng máy không sử dụng HĐH, thông thường. Các dòng dùng HĐH Linux và các dòng xách tay về Việt Nam. Các sơ đồ máy cho anh em trong nghề

Oppo

2
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

HTC

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

SAMSUNG

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

ASUS

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

SONY

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

LEVONO

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

PHILIPS

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

HUAWEI

0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

PALM

2
3
Chủ đề
2
Bài viết
3
Chủ đề
4
Bài viết
4

LG

3
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

MOTOROLA

2
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
4
Bài viết
10

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Tài nguyên mới