Có gì mới?

Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

ASP/ASP.NET

Bạn có thể chưa thực sự dùng Cookies để lưu trữ Shoping Cart. Một Cookie vừa quá nhỏ và quá đơn giản. Để làm việc ngoài giới hạn của Cookie ASP.NET Framework hỗ trợ một chức năng mới được gọi là...
Trả lời
0
Xem
2K
ả hai điều khiển DetailView và FormView cho phép bản thay đổi, thêm mới hay xoá dữ liệu như một bản ghi cơ sở dữ liệu, và nó cho phép bạn chuyển sang trang tiếp theo hay quay lại trang trước thông...
Trả lời
0
Xem
2K
Bạn có thể sử dụng DataList để thay đổi dữ liệu bản ghi. Tuy nhiên để chỉnh sửa dữ liệu của bản ghi nó yêu cầu nhiều phải viết nhiều code hơn so với các điều khiển ràng buộc dữ liệu khác như...
Trả lời
0
Xem
2K
Cả hai điều khiển này đều cho phép hiển thị tập hợp các mục dữ liệu tại một thời điểm, nói cách khác là có thể hiển thị tất cả các dòng trong bảng dữ liệu. 1. Sử dụng điều khiển Repeater: 1.1...
Trả lời
0
Xem
5K
GridView bao gồm hai thuộc tính cho phép bạn hiển thị nội dung cho GridView khi không có dữ liệu, bạn có thể sử dụng EmptyDataText hoặc thuộc tính EmptyDataTemplate để hiển thị nội dung khi dữ...
Trả lời
0
Xem
2K
Bạn có thể tạo hai kiểu của Cookie, Session Cookies và Persistent Cookies. Session cookies chỉ tồn tại trong bộ nhớ khi trình duyệt web bị đóng lại thì nó cũng bị xóa đi. 1. Sử dụng Cookie...
Trả lời
0
Xem
1K
GridView trình bày dữ liệu như thẻ Table của HTML mà mỗi mục dữ liệu như vói thẻ TR. Chúng ta cùng đi vào xây dựng một lớp gridViewHelper giúp việc điền dữ liệu vào gridView trong các ví dụ của...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong bài này các bạn sẽ được học các điều khiển trình bày danh sách như DropDownList, RadioButtonList… và kết thúc chương các bạn sẽ được học 1 cách chi tiết để sử dụng các List Control này tạo...
Trả lời
0
Xem
1K
Điều khiển BulletedList cho phép bạn hiển thị ra kiểu danh sách hay liệt kê, mỗi phân tử của nó có thể đưa ra là Text, linkButton hay một đường dẫn tới một trang web khác. 4. Sử dụng điều khiển...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong lớp iTechProData.cs bạn thấy có 2 đối tượng data mới đó là DataAdapter và DataTable chúng ta sẽ học kỹ hơn trong phần sau trong ví dụ này các bạn chỉ cần hiểu qua là DataAdapter là bộ đọc dữ...
Trả lời
0
Xem
1K
Đối tượng Đối tượng SqlDataReader được net cung cấp để đọc dữ liệu từ bảng cơ sở dữ liệu, nó là đối tượng chỉ phục vụ thao tác đọc dữ liệu(Read only). Trong khi truy xuất dữ liệu nó sẽ giữ kết nối...
Trả lời
0
Xem
1K
Trước khi đi vào học cụ thể các đối tượng của ADO.NET chúng ta cùng xem qua một ví dụ HelloWorld với ADO.NET qua đó bạn sẽ thấy được công việc cần thực hiện khi thao tác với database(ở ví dụ này...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi bạn load 1 Usercontrol với phương thức Page.LoadControl(), UserControl được trả về như một thực thể của lớp System.Web.UI.WebControl. có nghĩa là bao gồm tất cả các thuộc tính tuỳ biến, thuộc...
Trả lời
0
Xem
1K
Ở phần đầu của bài này các bạn sẽ được học sử dụng điều khiển FileUpload để cho phép chúng ta đưa các file dữ liệu lên Server, như là các file ảnh, word hay excel… Ở bài này các bạn cũng được...
Trả lời
0
Xem
1K
Khi sử dụng Themes thì mặc định nếu trong các điều khiển trên Form có quy định thuộc tính thì hiển thị của điều khiển đó sẽ bị ảnh hưởng của các thuộc tính đó. Tuy nhiên bạn cũng có thể ghi đè các...
Trả lời
0
Xem
1K
Bạn không thể kết hợp một điều khiển Content với tất cả các điều khiển ContentPlaceHolder. Khi trên trang MasterPage của bạn có 3 ContentPlaceHolder mà trong trang aspx của bạn chỉ sử dụng hai...
Trả lời
0
Xem
1K
Điều khiển Wizard giống với điều khiển MultiView có thể dùng để chia một Form lớn thành nhiều phần nhỏ. Tuy nhiên nó sẽ có thêm một số thuộc tính mà MultiView không hỗ trợ điều khiển Wizard có thể...
Trả lời
0
Xem
1K
Trong phần này bạn sẽ học tạo các điều khiển tuỳ biến như thế nào. Chúng ta sẽ tạo điều khiển. đầu tiên sẽ tạo một điều khiển kiểm tra độ dài của một trường nhập liệu trên Form LengthValidator...
Trả lời
0
Xem
946
Nếu những điều khiển Validator trên chưa đủ với bạn hoặc bạn muốn tạo một Validator riêng theo ý mình, bạn có thể dụng điều khiển CustomValidator, bạn có thể kết hợp CustomValidator với một hàm...
Trả lời
0
Xem
1K
Ở bài trước chúng ta đã học về những điều khiển chuẩn của NetFrameWork3.5, chúng ta có thể dùng những điều khiển đó để thao tác với Webserver phía Server-Side, có thể để cập nhật dữ liệu. Nhưng có...
Trả lời
0
Xem
1K

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,718
Bài viết
32,501
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Latest resources

Bên trên Bottom