Welcome to Tạp Chí CNTT & Truyền Thông

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Lựa chọn chuyên mục

Covid 19
USA 43,942,335
Cases:43,942,335
Deaths:709,119
Recovered: 33,394,833
Active:9,838,383
India 33,697,581
Cases:33,697,581
Deaths:447,406
Recovered: 32,958,002
Active:292,173
Brazil 21,366,395
Cases:21,366,395
Deaths:594,702
Recovered: 20,361,191
Active:410,502
UK 7,701,715
Cases:7,701,715
Deaths:136,208
Recovered: 6,219,111
Active:1,346,396
Russia 7,443,149
Cases:7,443,149
Deaths:204,679
Recovered: 6,618,117
Active:620,353
Turkey 7,066,688
Cases:7,066,688
Deaths:63,372
Recovered: 6,522,435
Active:480,881
France 6,995,628
Cases:6,995,628
Deaths:116,537
Recovered: 6,737,491
Active:141,600
Iran 5,547,990
Cases:5,547,990
Deaths:119,649
Recovered: 4,966,098
Active:462,243
Argentina 5,251,940
Cases:5,251,940
Deaths:114,954
Recovered: 5,113,603
Active:23,383
Colombia 4,952,690
Cases:4,952,690
Deaths:126,178
Recovered: 4,793,387
Active:33,125
Spain 4,951,640
Cases:4,951,640
Deaths:86,298
Recovered: 4,736,022
Active:129,320
Italy 4,662,087
Cases:4,662,087
Deaths:130,742
Recovered: 4,430,265
Active:101,080
Germany 4,211,071
Cases:4,211,071
Deaths:94,035
Recovered: 3,978,200
Active:138,836
Indonesia 4,209,403
Cases:4,209,403
Deaths:141,585
Recovered: 4,027,548
Active:40,270
Mexico 3,635,807
Cases:3,635,807
Deaths:275,676
Recovered: 2,991,723
Active:368,408
Poland 2,903,655
Cases:2,903,655
Deaths:75,572
Recovered: 2,662,008
Active:166,075
South Africa 2,897,521
Cases:2,897,521
Deaths:87,216
Recovered: 2,762,812
Active:47,493
Philippines 2,509,177
Cases:2,509,177
Deaths:37,494
Recovered: 2,313,412
Active:158,271
Ukraine 2,401,956
Cases:2,401,956
Deaths:55,863
Recovered: 2,248,071
Active:98,022
Malaysia 2,209,194
Cases:2,209,194
Deaths:25,695
Recovered: 2,005,939
Active:177,560
Peru 2,173,354
Cases:2,173,354
Deaths:199,314
Recovered: 0
Active:1,974,040
Netherlands 1,997,885
Cases:1,997,885
Deaths:18,154
Recovered: 1,916,129
Active:63,602
Iraq 1,996,214
Cases:1,996,214
Deaths:22,142
Recovered: 1,900,227
Active:73,845
Japan 1,694,675
Cases:1,694,675
Deaths:17,482
Recovered: 1,638,633
Active:38,560
Czechia 1,690,288
Cases:1,690,288
Deaths:30,454
Recovered: 1,653,600
Active:6,234
Chile 1,652,364
Cases:1,652,364
Deaths:37,445
Recovered: 1,607,496
Active:7,423
Canada 1,612,431
Cases:1,612,431
Deaths:27,698
Recovered: 1,538,280
Active:46,453
Thailand 1,581,415
Cases:1,581,415
Deaths:16,498
Recovered: 1,448,206
Active:116,711
Bangladesh 1,552,563
Cases:1,552,563
Deaths:27,439
Recovered: 1,512,681
Active:12,443
Israel 1,270,230
Cases:1,270,230
Deaths:7,684
Recovered: 1,205,657
Active:56,889

NEWS NEWS

NEWS'S TODAY

Cập nhật thông tin mỗi ngày để bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội
Chủ đề
831
Bài viết
837
831
837

TỪ ĐIỂN CÔNG NGHỆ

Tập hợp kiến thức, giới thiệu, thông tin, giải thích, thuật ngữ ... về các lĩnh vực công nghệ
Chủ đề
101
Bài viết
108
101
108

Internet

Chủ đề
27
Bài viết
27
27
27

Hardware

Chủ đề
5
Bài viết
5
5
5

Softwares

Chủ đề
6
Bài viết
6
6
6

Technical

Chủ đề
3
Bài viết
3
3
3

VĂN PHÒNG/TIN HỌC CĂN BẢN

Open Office

Phần mềm nguồn mở văn phòng tốt nhất
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chuyên mục con:
  1. Thủ thuật Open Office
0
0
Không có

WEBMASTER

BLOGER

Chuyên mục dành cho thần dân làm blog với các loại mã nguồn khác nhau.
Chủ đề
1
Bài viết
1
1
1
Chủ đề

30,682

Bài viết

32,449

Thành viên

6,083

Thành viên mới nhất

khoinguyen

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Bài mới nhất

Latest resources

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
30,682
Bài viết
32,449
Unanswered questions
4
Answered questions
2
Thành viên
6,083
Thành viên mới nhất
khoinguyen

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.
Bên trên Bottom